Den tyske organisation Danube-Networkers for Europe vinder EØSU's civilsamfundspris 2018

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) belønnede den 13. december fem civilsamfundsorganisationer for deres fremragende projekter, der bekræfter de europæiske værdier, hylder mangfoldigheden i Europas mange identiteter og fremmer kulturarv som et værktøj til at føre europæerne sammen igen.

Det tyske projekt "Tastes of Danube – Bread Connects", der forvaltes af nonprofitorganisationen Danube-Networkers for Europe (DANET), vandt førsteprisen på 14.000 EUR. De fire andre initiativer, SWANS fra Tyskland, Eco Museum fra Italien, Safe Passage fra UK og Balkans Beyond Borders fra Grækenland modtog hver 9.000 EUR.

"I forbindelse med det europæiske år for kulturarv 2018 håber EØSU, at denne pris kan være med til at skærpe bevidstheden om Europas kulturrigdom samt mangfoldigheden og rigdommen i de mange europæiske identiteter. Udvalget ønsker at fremme projekter, som styrker et fælles tilhørsforhold og en følelse af meningsfuldhed gennem og i kraft af mangfoldighed. Udvalget ønsker at øge synligheden af de mange projekter overalt i Europa, der fremmer europæiske værdier såsom respekt for den menneskelige værdighed og menneskerettighederne, frihed, demokrati, lighed og retsstatsprincippet. Sidst, men ikke mindst, ønsker udvalget at takke de enkeltpersoner og organisationer, som dagligt kæmper for et Europa, der er baseret på disse værdier," sagde EØSU's formand Luca Jahier ved prisoverrækkelsesceremonien i Bruxelles.

Idéen bag DANET's vinderprojekt "Tastes of Danube – Bread Connects" er, at borgerne skal have mulighed for at se brød som en form for immateriel kulturarv, som de deler, og som forener dem i deres mangfoldighed. Som en del af projektet blev der organiseret brødbagningsaktiviteter og festivaler i forskellige Donaulande, hvilket gav borgere i alle aldre med forskellig etnisk og social baggrund mulighed for at mødes.

Hjemstedet er Tyskland, men DANET er en paraplyorganisation bestående af forskellige nonprofituddannelsesorganisationer og eksperter fra Donaulande som Østrig, Kroatien, Bulgarien, Rumænien, Serbien, Slovakiet og Ungarn. Som en nonprofitorganisation, der fremmer innovativ læring og social inddragelse af alle borgere, håber DANET, at dets projekt vil skærpe bevidstheden om de fælles kulturelle rødder i Donauregionen og Europa, give startskuddet til dialog og styrke følelsen af samhørighed mellem Europas forskellige generationer og kulturer.

Ved prisoverrækkelsen sagde DANET's formand Carmen Stadelhofer: "Brød har altid været et symbol på fællesskab og det at dele. Med vores projekt ønsker vi at nedbryde barrierer og gøre noget for et solidarisk, fredeligt Europa. Vi arbejder på græsrodsniveau og forsøger at inddrage alle. Vi samler forskellige etniske grupper, der måske ellers ikke ville mødes. Vi samler ældre og unge og inddrager dem, der kan have svært ved at finde deres plads i samfundet. Denne pris er en stor anerkendelse og en ære for de mange organisationer og mennesker, der er involverede i projektet."

Se videoen om vinderprojekterne her.

En af de øvrige vindere er SWANS-initiativet, det første af sin slags i Tyskland. Det forvaltes af en gruppe kvindelige frivillige, der organiserer karriere- og ledelsesseminarer for kvindelige universitetsstuderende med stort potentiale, der har indvandrerbaggrund, og for farvede kvinder med det formål at hjælpe dem med at få det job de fortjener og sætte en stopper for diskriminationen af denne gruppe på arbejdsmarkedet.

Det prisvindende projekt fra Italien, Eco Museum, forvaltes af det sociale kooperativ Aria Nuova. Det hjælper psykisk syge i bofællesskaber med at få adgang til kunst og kultur ud fra en betragtning om, at retten til kultur er universel.

Kampagnen "80 år senere har børneflygtninge stadig brug for sikker passage" fra den britiske organisation Safe Passage, arbejder for at sikre større offentlig opbakning til nutidens yngste flygtninge ved at sammenligne den aktuelle situation med Kindertransport, en omfattende redningsaktion under anden verdenskrig, hvor britiske statsborgere tog imod børn på flugt fra nazisternes forfølgelse. Safe Passage har indtil videre hjulpet mere end 1.500 børn med at nå i sikkerhed via sikre og lovlige ruter.

Den græske vinder er en kortfilmfestival, der arrangeres af Balkans Beyond Borders. Festivalen afholdes hvert år i en ny by på Balkan og præsenterer film af instruktører fra Balkan og andre steder, hvorved kunst bruges som en drivkraft til at overvinde de forskelle, der er resultatet af regionens turbulente fortid.

Der var 150 kandidater fra ikke mindre end 27 EU-medlemsstater til EØSU's civilsamfundspris, som i år fejrer 10 års jubilæum, hvilket bekræfter, at civilsamfundet i alle dele af EU i høj grad engagerer sig i indsatsen for at fremme europæiske værdier og europæisk kulturarv. EØSU håber, at prisen vil styrke det fællesskabsbaserede arbejde hos de prisvindende organisationer og enkeltpersoner.

Prisen tildeles "fremragende civilsamfundsinitiativer", og der vælges hvert år et nyt emne inden for et arbejdsområde, som EØSU har fokus på. 2017-prisen blev tildelt "innovative iværksættertiltag, der fremmer dårligt stillede gruppers integration på arbejdsmarkedet".