Den Europæiske Union må ikke glemme sine værdier, når den udvikler kunstig intelligens, siger EU's politiske beslutningstagere

På det første topmøde for interessenter om kunstig intelligens, som blev afholdt af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og Kommissionen den 18. juni i Bruxelles, blev det fremhævet, at EU skal sikre, at kunstig intelligens er sikker, objektiv og i tråd med de europæiske værdier.

"Kunstig intelligens er en teknologi, som ikke må overvinde og overvælde os", udtalte Catelijne Muller, formand for EØSU's tematiske studiegruppe om kunstig intelligens, og tilføjede, at mennesket bør bevare kontrollen over kunstig intelligens. 

Mariya Gabriel, EU-kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, nævnte Kommissionens bestræbelser på at yde en koordineret indsats med hensyn til kunstig intelligens og kaldte det "en vigtig politisk prioritet". Kommissionen sigter mod at tilvejebringe 20 mia. EUR til offentlige og private investeringer i kunstig intelligens inden 2020 og 20 mia. EUR årligt i det følgende årti.

Mady Delvaux, Europa-Parlamentets ordfører om kunstig intelligens, gjorde opmærksom på den udfordring, der ligger i tilgængelighed, og nævnte, at Europa er nødt til at foretage en vellykket omfordeling af den rigdom, der skabes med kunstig intelligens.

Kunstig intelligens er en af de vigtigste politiske prioriteter for EØSU's nuværende formandskab. Som Ariane Rodert, formand for Sektionen for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, understregede, arbejder EØSU på to nye udtalelser om kunstig intelligens. (ia)