De regionale økonomiske gevinster ved energiomstillingen bliver ofte overset

Den 31. maj holdt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) en høring om energiomstilling i Europas regioner for at sætte fokus på de regionale økonomiske gevinster ved en overgang til decentraliserede og kulstoffattige energiforsyninger, et spørgsmål, som langt henad vejen har været underbelyst på trods af den omstændighed, at omstillingen har en tydelig regional dimension.

Overgangen til rene og vedvarende energiformer kan vise sig at blive særlig fordelagtig for mindre gunstigt stillede regioner og dermed reducere ulighederne mellem Europas forskellige områder og tilvejebringe en bedre social og regional samhørighed i EU. Det blev endvidere påvist, at lokalt produceret privat energi kan nedbringe energifattigdommen.

Dette blev demonstreret gennem to vellykkede eksempler, der blev præsenteret på høringen. Det første var et projekt, der var blevet iværksat i den tyske by Treuenbrietzen, som har nået sit mål om at sikre en ren, uafhængig og decentraliseret energiforsyning til lokalsamfundet, som tidligere havde været i en vanskelig situation.

Det andet vellykkede energiomstillingsprojekt var blevet gennemført i Turosn Koscielna kommune i det østlige Polen, en af EU's fattigste regioner. Det førte til et betydeligt fald i CO2-emissionerne og til besparelser på 95.000 EUR om året.

Resultaterne af høringen vil danne input til EØSU's udtalelse om "Virkningerne af en ny kulstoffri, decentraliseret og digitaliseret energiforsyningsstruktur for arbejdspladser og regionale økonomier". Udtalelsen vil blive fremlagt på EØSU's plenarforsamling i juli i tilstedeværelse af Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič. (ll)