3. udgave af den europæiske dag for socialøkonomiske virksomheder: tiden er inde til anerkendelse og udvidelse

"De socialøkonomiske virksomheder har nu chancen for at vise de europæiske værdier i en tid, hvor EU står over for meget store udfordringer," sagde Ariane Rodert, medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), da hun tog hul på den tredje udgave af den europæiske dag for socialøkonomiske virksomheder. Ved arrangementet, der løb af stablen den 4. juni i EØSU's bygning i Bruxelles, var der fokus på, hvordan vi kan udvide den sociale økonomi, og forskellige innovative sociale iværksættere blev præsenteret.

Den sociale økonomi sikrer lønnet arbejde til 6,3 % af arbejdsstyrken, hvilket svarer til 13,6 mio. lønnede job i EU. En række sociale iværksættere og beslutningstagere lagde vægt på, at tiden er inde til at udvide sektoren.

Talerne understregede, at den sociale økonomi i Europa ofte bliver undervurderet, når det gælder dens potentiale for økonomisk udvikling og social omstilling, og de gjorde opmærksom på den rolle, som de socialøkonomiske virksomheder potentielt kan spille på den internationale scene, især i regioner med stor arbejdsløshed som f.eks. Balkan eller Afrika.

Særligt interessante var de fire eksempler på innovative og fremgangsrige socialøkonomiske virksomheder, som har bevist, at det er muligt at udvide inden for den sociale økonomi. Derudover var der tre workshops med fokus på ligestilling i de socialøkonomiske virksomheder, virksomhedsklyngers betydning og forskellige muligheder for udvidelse.

EU's beslutningstagere blev i dag enige om, at tiden er inde til at udvide den sociale økonomi, men mindede samtidig om, at det egentlige grundlag for den sociale økonomi er samarbejde og solidaritet. (ia)