27 genanvendte flasker bliver til en t-shirt

Hvis en plaststrategi skal være vellykket, er den nødt til at omfatte hensigtsmæssige uddannelsesforanstaltninger, der skal fremme overholdelsen af biosfærens dynamiske ligevægt. For at gøre plast mere genanvendeligt og fremskynde overgangen til en cirkulær økonomi er det nødvendigt at skabe incitamenter med hensyn til design og adfærd samt fælles tekniske og lovgivningsmæssige standarder.

I sin udtalelse om Kommissionens strategi for plast i en cirkulær økonomi fremhæver udvalget, at genanvendelse af plast udgør et særdeles vigtigt instrument til opnåelse af bæredygtig og konkurrencedygtig økonomisk udvikling. Genstande fremstillet af plast skal betragtes som et værdifuldt råmateriale, der skal genbruges. "Vi har brug for en europæisk kultur for plastcirkularitet, som bygger på en analyse af produkternes samlede livscyklus", sagde Antonello Pezzini, ordfører for udtalelsen, "og dette forudsætter, at borgerne og civilsamfundet inddrages. Fordelene ved at sortere og genanvende plast skal være til at føle på for de europæiske borgere".

Mikroplast – der ofte bliver brugt i rengøringsmidler, kosmetik, boligudstyr og maling – kræver særlig opmærksomhed, eftersom forurening med mikroplast er en af de største trusler for miljøet og menneskers sundhed.

Fra PET til garn

EØSU går ind for separat indsamling og især genanvendelse af PET (polyethylentereftalat), der kan give økonomiske fordele i EU, idet der dermed skabes nye produktionsaktiviteter og arbejdspladser. Omdannelse af PET til stof er nyskabende og miljøvenligt og sikrer kvalitet, lige fra produktionsteknikkerne til designet. Tallene er imponerende: der skal kun bruges ca. 27 1,5 literflasker – hvilket rundt regnet svarer til den anbefalede mængde drikkevand for en husholdning bestående af fire personer om ugen – for at fremstille en fleecetrøje. (sma)