You are here

Michael Smyth – Næstformand med ansvar for budgettet

  • Forsker ved Centre for Economic Forecasting på London Business School (1986-1987)
  • Medlem af økonomiudvalget i Confederation of British Industry Northern Ireland (1990-), medlem af udvalget for økonomisk strategi ved Institute of Directors i Nordirland (1998-)
  • Medlem af overvågningsudvalget for delprogrammet for energi under Nordirlands strukturfonde (1994-1999), særlig rådgiver for det skotske parlaments udvalg for iværksætteri og livslang læring (2002-2004), økonomisk rådgiver for økonomiunderudvalget i det nordirske parlaments regeringsprogramudvalg (2006-2007)
  • Leder af School of Economics på University of Ulster i Jordanstown, Nordirland (2008-2013)
  • Rådgiver for Kommissionen om EF-støtterammen for Nordirland, for Armagh District Council, Nordirlands parlament, førsteministerens og viceførsteministerens kontor samt det irske parlament (Oireachtas)
  • Formand for Habinteg Housing Association (et stort alment boligselskab i Nordirland)
  • Medlem af EØSU's Gruppe Andre Interesser (siden oktober 2006) og formand for ECO‑sektionen (2010-2013)
  • Næstformand for EØSU med ansvar for budgettet (2015-2018).

I EØSU har Michael Smyth været ordfører for udtalelser om bl.a. en investeringsplan for Europa, langsigtet finansiering af den europæiske økonomi og langsigtet aktionærengagement.