Prioriteterne for Christa Schwengs formandskab

This page is also available in

En vision for et stærkere og mere modstandsdygtigt EU efter covid

Den Europæiske Union skal være økonomisk fremgangsrigt, socialt inkluderende og miljømæssigt bæredygtigt. Der skal være gode vilkår for, at hele civilsamfundet kan trives og leve i åbne, værdibaserede demokratier. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) vil have fokus på at fremme aktive bidrag fra civilsamfundets aktører til denne overordnede vision for EU og på at forsyne de politiske beslutningstagere med værdifuld ekspertise, der skaber et EU, der i højere grad er deltagelsesbaseret med mere virkningsfulde politikker, som er i bedre samklang med de økonomiske og sociale realiteter og borgernes virkelighed.

Denne mandatperiode vil blive præget af covid-19 og desværre af en tid med usikkerhed, økonomiske trængsler og social nød, hvor virksomhederne kæmper for at overleve og arbejdstagerne mister deres job. Indtil der findes en tilgængelig og bredt godkendt vaccine, vil vores "nye normal" fortsat være fysisk afstand, mundbind, møder i hybridform eller på afstand og forstyrrelse af erhvervsaktiviteter.

Mere end nogensinde før er vi i den nuværende situation nødt til slå kræfterne sammen, udvikle en vision for et nyt EU efter covid og gøre vores bedste for at sikre, at vores udvalg leverer et vægtigt bidrag til Europas genopretning og fremtidige modstandsdygtighed. Dette skal gå hånd i hånd med genopbygningen af et mere forenet, effektivt og velanset EØSU.

Downloads

EESC President Christa Schweng - Priorities