CV

This page is also available in

rEUnaissance - Mod til et bæredygtigt Europa

Dne 18. dubna 2018 byl Luca Jahier zvolen na období dvou a půl roku, tedy do října 2020, předsedou Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Členem Výboru je od roku 2002. V rámci své činnosti ve Výboru se intenzívně zabývá sociální politikou a politikou soudržnosti Evropské unie, jakož i mezinárodními záležitostmi.

V září 2004 byl zvolen místopředsedou specializované sekce EHSV Zaměstnanost, sociální věci, občanství.

V říjnu 2006 byl zvolen místopředsedou skupiny III, na dva roky členem předsednictva Výboru a dále členem smíšených poradních výborů EU-Chorvatsko a EU-Turecko.

Od října 2008 do roku 2010 působil jako předseda monitorovacího výboru EU-AKT a předseda stálé skupiny pro přistěhovalectví a integraci.

V říjnu 2011 byl zvolen předsedou skupiny III v EHSV a do této funkce byl pak opětovně zvolen v lednu 2013 a říjnu 2015. Coby předseda skupiny III zasedal v předsednictvu EHSV. Během jeho tří funkčních období v této funkci provedla skupina III devět studií a uspořádala 42 konferencí v 17 zemích EU, kterých se zúčastnily tisíce lidí, a nespočet setkání s evropskými organizacemi občanské společnosti.

Skupinou III byl jednomyslně nominován na pozici předsedy EHSV.

Pan Jahier byl zpravodajem EHSV pro mnoho stanovisek, například: Úloha a budoucí uplatnění africké sociální ekonomiky v rozvojové spolupráci, EU, Afrika a Čína, Čl. 11 odst. 1 a 2 Lisabonské smlouvy, Za sociální rozměr evropské hospodářské a měnové unie, Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy nebo Lisabonská smlouva – stanovisko EP.

Další významné funkce:

  • předseda národní rady ACLI, křesťanského sdružení italských pracujících, jež prostřednictvím své sítě místních poboček, služeb, podniků a ad hoc projektů podporuje zaměstnanost a aktivní zapojení do sociálního života (2008–2012)
  • zakládající člen italského fóra třetího sektoru
  • předseda FOCSIV, federace nevládních organizací působících v oblasti rozvojové spolupráce (1994–2000)
  • aktivně činný v oblasti mezinárodní spolupráce – nejprve v CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato, italská organizace zabývající se dobrovolnou službou) v Turíně a poté v sítích a sdruženích vnitrostátních a evropských nevládních organizací (1980–2000)
  • novinář, analytik zabývající se mezinárodní politikou
  • expert v oblastech sdružení zabývajících se sociálním pokrokem a třetího sektoru, osoba odpovědná za rozvojové programy v Africe i jinde

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests