You are here

Luis Planas Puchades – Generalsekretær

Som generalsekretær for det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er jeg chef for en gruppe ansatte, der har til opgave at omsætte de beslutninger, der træffes på EØSU's plenarforsamlinger og af præsidiet og formanden, til praksis.

Som chef varetager jeg desuden daglige anliggender i forhold til forvaltning, budget, kommunikation og udvalgets forbindelser med andre institutioner.

Klik her for flere oplysninger om min stab og EØSU's arbejde.

Hvem er jeg?

Jeg er født og opvokset i Valencia i Spanien. Efter jurastudiet arbejdede jeg som jurist, indtil jeg bestod en udvælgelsesprøve for socialforsikrings- og arbejdsinspektører.

Min EU-karriere startede, lige før Spanien tiltrådte, og i den periode beklædte jeg en række forskellige stillinger, hvilket har givet mig en bred indsigt i EU-institutionernes virkemåde. Jeg startede i Kommissionen i 1982, hvor jeg deltog i et uddannelsesprogram i tilknytning til førtiltrædelsesfasen. Da jeg blev valgt til den spanske kongres, blev jeg samtidig talsmand for europæiske anliggender. Som medlem af kongressen har jeg haft æren af at være ordfører ved ratifikationen af traktaten om Spaniens tiltrædelse af Unionen. Fra 1986 til 1993 var jeg medlem af Europa-Parlamentet, hvor jeg var medlem af udenrigsudvalget og udvalget om institutionelle spørgsmål.

Efter at have arbejdet et par år i den regionale regering i Andalusien og som medlem af Det Europæiske Regionsudvalg vendte jeg tilbage til Bruxelles som kabinetchef for Kommissionens næstformand Manuel Marín og senere for kommissær Pedro Solbes.

I 2004 blev jeg udnævnt til Spaniens ambassadør i Marokko og i 2010 til Spaniens ambassadør og faste repræsentant ved Den Europæiske Union. I 2012 blev jeg udnævnt til minister for landbrug, fiskeri og miljø i Andalusien.

Den 20. januar 2014 valgte præsidiet mig som generalsekretær for EØSU.

Luis Planas Puchades – EØSU's generalsekretær

Downloads

Luis Planas Puchades - CV