Future low and middle value contracts

EHSV odhaduje a plánuje roční potřeby, jež mohou podléhat nabídkovému řízení s hodnotou vyšší než 15 000 EUR a nižší než 140 000 EUR (5 382 000 EUR v případě prací), s cílem zveřejnit příslušné informace na našich internetových stránkách a umožnit zapojení hospodářských subjektů.

Na této stránce jsou dále zveřejněny vzory dokumentů za účelem snížení administrativního zatížení pro zapojení hospodářských subjektů do řízení s velmi nízkou hodnotou (do 15 000 EUR).

Dokumenty pro zakázky nízké hodnoty (EN/FR) 

Obecné podmínky pro zakázky nízké hodnoty (ke stažení ve 22 jazycích)

Objednávka restauračních/cateringových služeb pro zakázky nízké hodnoty (méně než 15 000 EUR)

Objednávka pro zakázky velmi nízké hodnoty (méně než 15 000 EUR)

Články 136 a 141 finančního nařízení: Kritéria pro vyloučení a rozhodnutí o vyloučení a Odmítnutí v udělovacím řízení

Oznámení (EN/FR):