Země procesu rozšíření

This page is also available in:

EHSV se aktivně angažuje v procesu rozšíření EU a vypracoval dvojí přístup (regionální a dvoustranný) ke svým vztahům s organizacemi občanské společnosti v zemích procesu rozšíření.

Pokud jde o regionální přístup, je hlavním nástrojem pro koordinaci činností EHSV v tomto regionu monitorovací výbor Západní Balkán, což je stálý interní orgán EHSV. Fórum občanské společnosti zemí západního Balkánu se koná každé dva roky a je součástí činností, které vykonává monitorovací výbor.

EHSV spolupracuje se zeměmi západního Balkánu a Tureckem také na dvoustranném základě. Na základě dohody o přidružení mezi těmito zeměmi a EU vytvořil EHSV tři společné orgány se zástupci občanské společnosti Turecka, Černé Hory a Srbska, aby organizace občanské společnosti zapojil do předvstupního procesu a procesu přistoupení. Každý orgán se skládá ze stejného počtu členů EHSV a partnerské země a schází se dvakrát ročně.

EHSV udržuje pravidelné kontakty a organizuje společné činnosti s organizacemi občanské společnosti v zemích procesu rozšíření, s jejichž zástupci nebyl dosud vytvořen žádný společný orgán.

Činnost společných orgánů doplňuje formulace stanovisek EHSV k předvstupnímu procesu a procesu přistoupení jednotlivých zemí, jakož i k otázkám s významem pro daný region.

Displaying 1 - 7 of 7
 • Ongoing (updated on 02/03/2024) - Bureau decision date: 12/12/2023
  Odkaz
  NAT/924-EESC
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  589
  -
 • Adopted on 27/04/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Odkaz
  INT/930-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Malta

  The Communication stresses the EU's commitment to safeguarding an online environment providing the highest possible freedom and security, for the benefit of its citizens.

  EESC opinion: Communication on cybersecurity strategy
 • Adopted on 10/07/2014
  Odkaz
  REX/401-EESC-2014-1609
  Civil Society Organisations - GR III
  Plenary session number
  500
  -

  This own-initiative opinion will draw upon the first-hand experiences of the non-state actors (civil society, business and trade unions) engaged in the accession negotiations between Croatia and the EU over the period 2005-11, as well as experiences of EESC members who have been engaged in the work of Joint Consultative Committees (JCCs) with accession countries over the past seven years (Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey and Montenegro) as well as the Western Balkans Follow-up Committee.

 • Adopted on 21/01/2014
  Odkaz
  ECO/359-EESC-2014-01-01-7379
  Employers - GR I
  Greece
  Plenary session number
  495
  -

  The EESC welcomes the special attention devoted to drawing up a European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR), in order to support cohesion and competitiveness in the light of challenges that cannot be satisfactorily resolved by single regions or countries through the usual means. The EESC believes that EUSAIR must adopt a comprehensive programme with an action-oriented list of projects and schemes, and strongly recommends that better use be made of the private sector's potential to attract investment (both local and international) and to create business opportunities. Simultaneously, the strategy should include a stronger social dimension, in order to better support inclusive growth in the Adriatic and Ionian region.

 • Adopted on 10/07/2013
  Odkaz
  REX/381-EESC-2013-1176
  Civil Society Organisations - GR III
  Romania
  Workers - GR II
  Austria
  Plenary session number
  491
  -

  The opinion should take stock of the current situation of civil society in Serbia (legal environment, relations with the authorities, situation of social and civil dialogues) and propose recommendations for possible EU action in this field. The opinion will provide an opportunity to get the views of Serbian civil society organisations in the course of a study visit to Serbia.

 • Adopted on 12/03/2008
  Odkaz
  REX/239-EESC-2008-01-01-505
  Plenary session number
  443
  -
 • Adopted on 24/10/2007
  Odkaz
  REX/237-EESC-2007-1468
  Civil Society Organisations - GR III
  Austria
  Plenary session number
  439
  -
Displaying 1 - 7 of 7