Východoevropští sousedé

This page is also available in:

Činnosti EHSV týkající se východních sousedů zahrnují Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu. Hlavním cílem EHSV ve vztahu k východním sousedům je upevňovat vztahy s organizacemi občanské společnosti v regionu a zapojit je do dialogu s jejich vnitrostátními tvůrci politik i s organizovanou občanskou společností EU.

Hlavním mechanismem spolupráce s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou jsou platformy občanské společnosti, jež doplňují politické orgány, které existují v rámci dohod EU o přidružení s těmito zeměmi. Platforma umožňuje organizacím občanské společnosti jak z EU, tak z partnerské země sledovat proces provádění a vypracovat svá doporučení pro příslušné orgány.

EU je v těchto platformách zastoupena členy EHSV a zástupci velkých evropských sítí občanské společnosti. Partnerskou zemi zastupuje široké spektrum organizací občanské společnosti. Členská základna platforem vychází z vyváženého zastoupení všech zájmových skupin (organizací zaměstnavatelů, odborů a různých zájmových skupin).

V EHSV byl v roce 2004 vytvořen monitorovací výbor Východoevropští sousedé jako zvláštní orgán odpovědný za vztahy s občanskou společností v zemích východního sousedství. Monitorovací výbor se obvykle schází čtyřikrát ročně a jeho členové se aktivně podílejí na činnostech Východního partnerství, jako jsou vícestranné platformy a Fóra občanské společnosti Východního partnerství.

 • The 14th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform (CSP) took place on 15 December 2023. During the meeting, a debate focused on assessing the implementation of the European Commission's opinion and the state of play of the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement.

  In addition, the CSP discussed the initiatives for Ukraine's green recovery, economic integration of Ukraine to the EU, as well as current challenges related to labour market.

  A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

 • The 56th meeting of the Eastern Neighbours Follow-Up Committee will take place on 9 October 2023. During the meeting, a debate will be held on the participation of Ukrainian civil society organisations in European umbrella organisations, as well as on progress made by Georgia towards EU candidate status. Furthermore, the participants will discuss current situation of Belarusian civil society in exile.

 • The External Relations Section of the EESC organised a joint meeting gathering EU and partner representatives of the Civil Society Platforms (CSPs) with Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine on 11 September (10:30 to 18:00).

 • The 206th meeting of the Section for External Relations of the European Economic and Social Committee (EESC) took place on 31 January 2023. During the meeting, which comes nearly one year after the Russian invasion of Ukraine, a debate was held on the resilience of Ukrainian civil society and on the EU support to the country.

 • The 11th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 20 April 2022. During the meeting, an exchange between authorities and members of the civil society platform was held with special focus on the unprovoked and unilateral armed aggression initiated by the Russian Federation against Ukraine on its independent and sovereign territory. A joint declaration, prepared by both sides, was discussed and adopted.

 • The 8th meeting of the EU-Georgia Civil Society Platform (CSP) was convened on 13 December 2021 via a videoconference. 

 • Representatives of the European and Georgian Domestic Advisory Groups (DAGs), set up under the Trade and Sustainable Development Chapter of the Association Agreement between the European Union and Georgia, held their 6th joint meeting virtually on 2 December 2021. 

 • The meeting of the EU-Moldova Domestic Advisory Group will take place on 18 November 2021 via a video conference. Please click on the program tab to consult the topics on the agenda.

 • The 8th meeting of the EU-Georgia Domestic Advisory Group took place on 16 October 2021 via a video conference. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The representatives of the two Domestic Advisory Groups (DAGs) from the EU and Ukraine held their fifth joint meeting via a videoconference on 22 October 2021.