Udržitelnost potravinového systému

This page is also available in:

Potraviny jsou středobodem našich životů a nedílnou součástí evropské kultury. Potraviny, které jíme, způsoby, jimiž je vyrábíme, a množství, které vyplýtváme, mají výrazný dopad na zdraví lidí, přírodní zdroje a celou společnost:

 • občané, zejména pak děti, stále více trpí nadváhou a obezitou kvůli nezdravému stravování,
 • zemědělci a pracovníci za svoji produkci nedostávají spravedlivou cenu,
 • třetina potravin se v potravinovém řetězci nevyužije nebo vyplýtvá,
 • životní prostředí je poškozováno kvůli dramatickým dopadům produkce a spotřeby potravin na změnu klimatu, úbytek biologické rozmanitosti, znečištění ovzduší a vody, degradace půdy atd.

Krize COVID-19 je varovným signálem, že nastal čas na změnu. Je důkazem toho, že nelze považovat za samozřejmost, že se potraviny dostanou „od zemědělce ke spotřebiteli“, a ukázala na vzájemnou provázanost různých subjektů a činností v celém potravinovém systému. Více než kdy jindy jsou ke stejnoměrnému uspokojení potřeb občanů, zemědělců, pracovníků a podniků zapotřebí spravedlivé, inkluzivní a udržitelné dodavatelské řetězce účinně využívající zdroje v celém zemědělském a potravinářském odvětví.

EHSV již řadu let patří k těm, kteří nejčastěji vyzývají k vypracování udržitelné a komplexní politiky v oblasti potravin. Tento integrovaný a systémový přístup je nutný k řešení četných a vzájemně propojených výzev, které mají dopad na potravinové systémy, k zajištění hospodářské, environmentální a sociálně-kulturní udržitelnosti, k zajištění integrace a soudržnosti napříč oblastmi politiky (jako je zemědělství, životní prostředí, zdravotnictví, vzdělávání, obchod, hospodářství, technologie atd.) a k podpoře spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy.

 • přijatá stanoviska on 14/07/2011
  Odkaz
  NAT/497-EESC-2011-1178
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  Plenary session number
  473
  -
  The EESC is strongly of the view that agriculture is an extremely important sector for the economic, social and regional development of the partnership countries. Meeting the objectives set will require favourable agricultural development. Investing in agriculture and developing the sector are also key conditions for reducing poverty in rural areas.
  EESC Opinion: The Eastern Partnership and the eastern dimension of EU policies, with emphasis on agriculture
 • přijatá stanoviska on 05/05/2011
  Odkaz
  NAT/503-EESC-2011-810
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Contractual relations in the milk and milk products sector
 • přijatá stanoviska on 05/05/2011
  Odkaz
  NAT/504-EESC-2011-01-01-811
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Agricultural product quality schemes
 • přijatá stanoviska on 05/05/2011
  Odkaz
  NAT/506-EESC-2011-813
  Civil Society Organisations - GR III
  United Kingdom
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Organic production and labelling
 • přijatá stanoviska on 20/01/2011
  Odkaz
  NAT/483-EESC-2011-68
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  468
  -
  EESC Opinion: Fruit Juices
 • přijatá stanoviska on 09/12/2010
  Odkaz
  NAT/468-EESC-2010-1622
  Civil Society Organisations - GR III
  Austria
  Plenary session number
  467
  -
  EESC Opinion: Security of supply in agriculture and the food sector in the EU
 • přijatá stanoviska on 28/04/2010
  Odkaz
  NAT/455-EESC-2010-648
  Employers - GR I
  Spain
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  462
  -
  Strengthening the European agri-food model