Udržitelnost potravinového systému

This page is also available in:

Potraviny jsou středobodem našich životů a nedílnou součástí evropské kultury. Potraviny, které jíme, způsoby, jimiž je vyrábíme, a množství, které vyplýtváme, mají výrazný dopad na zdraví lidí, přírodní zdroje a celou společnost:

 • občané, zejména pak děti, stále více trpí nadváhou a obezitou kvůli nezdravému stravování,
 • zemědělci a pracovníci za svoji produkci nedostávají spravedlivou cenu,
 • třetina potravin se v potravinovém řetězci nevyužije nebo vyplýtvá,
 • životní prostředí je poškozováno kvůli dramatickým dopadům produkce a spotřeby potravin na změnu klimatu, úbytek biologické rozmanitosti, znečištění ovzduší a vody, degradace půdy atd.

Krize COVID-19 je varovným signálem, že nastal čas na změnu. Je důkazem toho, že nelze považovat za samozřejmost, že se potraviny dostanou „od zemědělce ke spotřebiteli“, a ukázala na vzájemnou provázanost různých subjektů a činností v celém potravinovém systému. Více než kdy jindy jsou ke stejnoměrnému uspokojení potřeb občanů, zemědělců, pracovníků a podniků zapotřebí spravedlivé, inkluzivní a udržitelné dodavatelské řetězce účinně využívající zdroje v celém zemědělském a potravinářském odvětví.

EHSV již řadu let patří k těm, kteří nejčastěji vyzývají k vypracování udržitelné a komplexní politiky v oblasti potravin. Tento integrovaný a systémový přístup je nutný k řešení četných a vzájemně propojených výzev, které mají dopad na potravinové systémy, k zajištění hospodářské, environmentální a sociálně-kulturní udržitelnosti, k zajištění integrace a soudržnosti napříč oblastmi politiky (jako je zemědělství, životní prostředí, zdravotnictví, vzdělávání, obchod, hospodářství, technologie atd.) a k podpoře spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy.

 • přijatá stanoviska on 19/09/2018 - Bureau decision date: 13/02/2018
  Odkaz
  NAT/732-EESC-2018-01-01-02522
  (Italy
  (Italy

  The Commission is proposing a targeted revision of the General Food Law Regulation coupled with the revision of eight pieces of sectoral legislation, to bring them in line with the general rules and strengthen transparency in the area of GMOs, feed additives, smoke flavourings, food contact materials, food additives, food enzymes and flavourings, plant protection products and novel foods.

  EESC opinion: Transparency in scientific assessments and governance of EFSA
 • přijatá stanoviska on 19/09/2018 - Bureau decision date: 13/02/2018
  Odkaz
  NAT/734-EESC-2018-02438
  Workers - GR II
  Germany

  The Commission's initiative follows one of the recommendations of the Agricultural Markets Task Force that the EU should legislate in the areas of UTPs for agricultural products, and responds to some of the conclusions of the 2016 EESC opinion on "A fairer food supply chain".

  EESC opinion: Improving the food supply chain
 • přijatá stanoviska on 23/05/2018 - Bureau decision date: 05/12/2017
  Odkaz
  NAT/727-EESC-2018-00162
  Civil Society Organisations - GR III
  Czech Republic
  (Ireland

  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The Future of Food and Farming

  EESC opinion: The future of food and farming (Communication)
  Position paper Birdlife
 • přijatá stanoviska on 06/12/2017 - Bureau decision date: 23/02/2017
  Odkaz
  NAT/711-EESC-2017-02234-00-00-AC-TRA
  Workers - GR II
  Germany

  The own-initiative opinion, prepared by the EESC Permanent Study Group on Sustainable Food Systems, will aim to identify existing challenges, policy inconsistencies and obstacles to a more coherent food policy approach at EU level; to provide examples of ongoing transitions to more sustainable food policies at local/regional/national level; to highlight the role of civil society in building partnerships among stakeholders across the food supply chain; and to define how a comprehensive food policy for the EU should look, including an indicative roadmap.

  EESC opinion: Civil society's contribution to the development of a comprehensive food policy in the EU (own-initiative opinion)
 • přijatá stanoviska on 18/10/2017 - Bureau decision date: 28/03/2017
  Odkaz
  NAT/713-EESC-2017-01-01-EESC-2017-01814-00-00-AC-TRA
  (Estonia
  EESC opinion: Land use for sustainable food production and ecosystem services (exploratory opinion requested by the Estonian Presidency)
 • přijatá stanoviska on 25/05/2016 - Bureau decision date: 08/12/2015
  Odkaz
  NAT/677-EESC-2016-01-01-0232
  (Lithuania

  In the past few years, civil society has been increasingly concerned about the environmental and social impact of food production and consumption. At the request of the Dutch EU Presidency, the EESC is preparing an exploratory opinion on how to achieve sustainable food systems in a resource-constrained world. The opinion takes a holistic and comprehensive approach, looking at the interdependence of food production and consumption as well as fostering inter-sectoral cooperation.

  EESC opinion: More sustainable food systems (exploratory opinion requested by the Dutch presidency)
 • přijatá stanoviska on 16/09/2015
  Odkaz
  NAT/669-EESC-0000-01-01-02913-00-01-ac-tra
  Employers - GR I
  Spain
  Workers - GR II
  Netherlands
  Plenary session number
  510
  -
  EESC opinion: New provisions of GMOs and GM food and feed
 • přijatá stanoviska on 18/03/2015
  Odkaz
  NAT/633-EESC-2014-01-01-02479-00-00-ac-tra
  Employers - GR I
  Slovakia
  Plenary session number
  506
  -

   

   

  EESC opinion: Food safety and security
 • přijatá stanoviska on 16/10/2014
  Odkaz
  NAT/647-EESC-2014-02977-00-00-ac-tra
  Civil Society Organisations - GR III
  Latvia
  Plenary session number
  502
  -

  Adopted at the plenary session of 15-16.10.2014

   

   

  EESC opinion: Organic Production/ labelling
 • přijatá stanoviska on 09/07/2014
  Odkaz
  NAT/648-EESC-2014-01-01-0347
  Plenary session number
  500
  -

   

   

  Repealing directive on the scientific examination of food (category C)