Spojené království

This page is also available in

Po dlouhém a složitém jednání EU a Spojené království úspěšně uzavřely dne 24. prosince 2020 dohodu o obchodu a spolupráci. Tato dohoda se od 1. ledna 2021 uplatňovala prozatímně, dokud Rada a EP nedokončily ratifikační proces. Tato dohoda stejně jako jiné dohody o volném obchodu stanoví zvláštní ustanovení týkající se dialogu s občanskou společností. EHSV je důležitým subjektem v oblasti tohoto dialogu s občanskou společností, a proto se rozhodl z institucionálního hlediska uspořádat vztahy se Spojeným královstvím a jeho občanskou společností (s podniky, odborovými a dalšími organizacemi) za účelem jejich posílení a rovněž vytvořil orgán pro monitorování dohody o obchodu a spolupráci.

Toto nové organizační uspořádání, které je nejen v souladu s uzavřenou dohodou a s novými vztahy mezi EU a Spojeným královstvím, ale také odráží aktuální institucionální změny v EK, zahrnuje:

  • monitorovací výbor EU–Spojené království, který politicky navazuje na monitorovací skupinu Brexit, a výbor v rámci EHSV, pro nějž můžeme stanovit vlastní agendu a priority, což umožní reagovat na potřeby vyplývající z nové situace,
  • interní poradní skupinu EU v rámci dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, jež představuje institucionální pilíř občanské společnosti v rámci obchodních vztahů mezi EU a touto zemí.

Nyní, kdy budoucí vztahy mezi oběma partnery upravuje taková důležitá a komplexní partnerská dohoda, je EHSV odhodlán plnit svou úlohu s cílem optimálně využít potenciál této dohody, zvláště co se týče občanské společnosti Spojeného království. EHSV hodlá i po brexitu udržovat úzké vztahy s občanskou společností této země, stimulovat dialog a komunikaci a zapojit organizace občanské společnosti do procesu rozhodování v sociální oblasti, a zachovat tak silné hospodářské, sociální a politické vazby, jež byly budovány během půl století členství Spojeného království v EU.

Displaying 1 - 2 of 2
Opinion
přijatá stanoviska on 25/01/2023
Odkaz: 
REX/563-EESC-2022
Plenární zasedání: 
575 -
Jan 24, 2023 Jan 25, 2023

The general objective of the information report will be to feed into the political dialogue between the EU and UK and promote a joint reflection on their future relationship. More specifically, the information report will be transmitted to the relevant services in the European Commission, EEAS, European Parliament, and Council, as the EESC's contribution to addressing issues arising from the EU-UK Withdrawal Agreement and Northern Ireland Protocol.

Information report: The implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, including the Protocol on Ireland and Northern Ireland