Spojené království

This page is also available in:

Po dlouhém a složitém jednání EU a Spojené království úspěšně uzavřely dne 24. prosince 2020 dohodu o obchodu a spolupráci. Tato dohoda se od 1. ledna 2021 uplatňovala prozatímně, dokud Rada a EP nedokončily ratifikační proces. Tato dohoda stejně jako jiné dohody o volném obchodu stanoví zvláštní ustanovení týkající se dialogu s občanskou společností. EHSV je důležitým subjektem v oblasti tohoto dialogu s občanskou společností, a proto se rozhodl z institucionálního hlediska uspořádat vztahy se Spojeným královstvím a jeho občanskou společností (s podniky, odborovými a dalšími organizacemi) za účelem jejich posílení a rovněž vytvořil orgán pro monitorování dohody o obchodu a spolupráci.

Toto nové organizační uspořádání, které je nejen v souladu s uzavřenou dohodou a s novými vztahy mezi EU a Spojeným královstvím, ale také odráží aktuální institucionální změny v EK, zahrnuje:

 • monitorovací výbor EU–Spojené království, který politicky navazuje na monitorovací skupinu Brexit, a výbor v rámci EHSV, pro nějž můžeme stanovit vlastní agendu a priority, což umožní reagovat na potřeby vyplývající z nové situace,
 • interní poradní skupinu EU v rámci dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, jež představuje institucionální pilíř občanské společnosti v rámci obchodních vztahů mezi EU a touto zemí.

Nyní, kdy budoucí vztahy mezi oběma partnery upravuje taková důležitá a komplexní partnerská dohoda, je EHSV odhodlán plnit svou úlohu s cílem optimálně využít potenciál této dohody, zvláště co se týče občanské společnosti Spojeného království. EHSV hodlá i po brexitu udržovat úzké vztahy s občanskou společností této země, stimulovat dialog a komunikaci a zapojit organizace občanské společnosti do procesu rozhodování v sociální oblasti, a zachovat tak silné hospodářské, sociální a politické vazby, jež byly budovány během půl století členství Spojeného království v EU.

Displaying 1 - 5 of 5
 • The 6th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA featured the participation of the UK DAG Chair, Mr. Sean McGuire, to discuss the recent Windsor Framework on Northern Ireland, the situation of both DAGs and future joint steps. A DG TRADE representative presented and discussed with members the technical aspects of Level Playing Field provisions.

 • -
  In the context of the reinforced follow-up of EESC Information Report

  Following the adoption of the EESC Information Report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, the Committee is now promoting and giving it a reinforced follow-up using various communication channels, considering the relevance and the perfect timing of the subjects covered in the report.

   

 • The 5th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA was dedicated to the assessment of the first year of DAG work -including the recent EU-UK Civil Society Forum, to an update on the Trade Specialised Committees and to a structured discussion of selected issues and recommendations with a DG TRADE representative.

 • The upcoming meeting of the Section for External Relations, which will take place on 20 December 2022, will be dedicated to EU-UK relations. The EU-UK Follow-up Committee was set up in March 2021 primarily to maintain and strengthen relations between UK and EU civil society organisations, and to monitor implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement.

   

 • At this 4th meeting of the EU DAG set up under the TCA, the discussion focused on practical aspects as well as the preparations for the 1st DAG-to-DAG meeting (joint meeting of the EU and UK DAGs) and the 1st Civil Society Forum, that took place on October 3rd and 4th respectively. 

Displaying 1 - 5 of 5