Spojené království

This page is also available in

Po dlouhém a složitém jednání EU a Spojené království úspěšně uzavřely dne 24. prosince 2020 dohodu o obchodu a spolupráci. Tato dohoda se od 1. ledna 2021 uplatňovala prozatímně, dokud Rada a EP nedokončily ratifikační proces. Tato dohoda stejně jako jiné dohody o volném obchodu stanoví zvláštní ustanovení týkající se dialogu s občanskou společností. EHSV je důležitým subjektem v oblasti tohoto dialogu s občanskou společností, a proto se rozhodl z institucionálního hlediska uspořádat vztahy se Spojeným královstvím a jeho občanskou společností (s podniky, odborovými a dalšími organizacemi) za účelem jejich posílení a rovněž vytvořil orgán pro monitorování dohody o obchodu a spolupráci.

Toto nové organizační uspořádání, které je nejen v souladu s uzavřenou dohodou a s novými vztahy mezi EU a Spojeným královstvím, ale také odráží aktuální institucionální změny v EK, zahrnuje:

  • monitorovací výbor EU–Spojené království, který politicky navazuje na monitorovací skupinu Brexit, a výbor v rámci EHSV, pro nějž můžeme stanovit vlastní agendu a priority, což umožní reagovat na potřeby vyplývající z nové situace,
  • interní poradní skupinu EU v rámci dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, jež představuje institucionální pilíř občanské společnosti v rámci obchodních vztahů mezi EU a touto zemí.

Nyní, kdy budoucí vztahy mezi oběma partnery upravuje taková důležitá a komplexní partnerská dohoda, je EHSV odhodlán plnit svou úlohu s cílem optimálně využít potenciál této dohody, zvláště co se týče občanské společnosti Spojeného království. EHSV hodlá i po brexitu udržovat úzké vztahy s občanskou společností této země, stimulovat dialog a komunikaci a zapojit organizace občanské společnosti do procesu rozhodování v sociální oblasti, a zachovat tak silné hospodářské, sociální a politické vazby, jež byly budovány během půl století členství Spojeného království v EU.

Displaying 1 - 1 of 1
19/04/2023
Document
Document type: 
Report
Latest update: 
19/04/2023

EU-UK relations Issue Tracker

In full agreement with its UK counterpart, the EU DAG is convinced that the TCA can be a sound basis to build a stronger, more stable, resilient and sustainable relationship for the benefit of EU and UK citizens: a relationship that supports a positive and constructive framework of rights and
standards.

Downloads: 

EU-UK relations Issue Tracker