Služby

This page is also available in

Displaying 1 - 2 of 2
11/06/2019
Press Release
Reference number: 
29/2019

Podle nové studie zadané Evropským hospodářským a sociálním výborem vytvářejí přeshraniční služby nová pracovní místa a hospodářský růst. Jsou pozitivní pro všechny země EU a pro různé druhy pracovních míst – jak pro místa s vysokým podílem lidské práce, tak pro místa náročná z hlediska znalostí. Dokument prokazuje, že vyhneme-li se nadměrné regulaci vnitřního trhu přeshraničních služeb, bude to mít pozitivní dopad na hospodářství EU.

15/06/2018
Hearing live-in care Poland
Press Release
Reference number: 
Reference number: 32/2018

The EESC held the fourth of its Going Local meetings on the live-in care sector in the EU, this time in Poland. The country provides much of the sector's workforce in western EU Member States, but has itself started to face a serious shortage of qualified carers in recent years