Latinská Amerika a Karibik

This page is also available in:

EHSV spolupracuje s obdobnými organizacemi v zemích Latinské Ameriky a Karibiku již od 90. let dvacátého století. V několika svých stanoviscích se zaměřil na vztahy s tímto regionem na regionální, subregionální a celostátní úrovni. Mezi jeho priority patří rozvoj organizací občanské společnosti, hospodářský a sociální rozvoj, regionální integrace a mnohostranná spolupráce.

Na regionální úrovni EHSV organizuje v Evropě, Latinské Americe a Karibiku dvakrát ročně setkání zástupců organizací občanské společnosti jakožto jednu z přípravných akcí před summitem EU-CELAC. 

Na subregionální a celostátní úrovni bylo vytvořeno několik stálých struktur: v roce 2009 EHSV vytvořil s brazilskou hospodářskou a sociální radou kulatý stůl občanské společnosti, jenž představuje fórum pro dialog a trvalou spolupráci zástupců brazilské a evropské občanské společnosti. Dohodou o přidružení mezi EU a Chile byl Výbor pověřen vytvořením smíšeného poradního výboru s obdobnou organizací chilské občanské společnosti pro účely monitorování dohody. Poradní výbor byl zřízen v roce 2016. Pokud jde o země Andského společenství, podílí se EHSV na monitorování dohody o volném obchodu mezi EU a Kolumbií/Peru/Ekvádorem, které provádí interní poradní skupina. Je rovněž aktivní v Poradním výboru EU-CARIFORUM, který sleduje provádění Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU. Trvalé vztahy byly navázány s obdobnými institucionálními orgány zemí Mercosuru (Hospodářské a sociální poradní fórum) a Střední Ameriky (Poradní výbor Středoamerického integračního systému).

Displaying 1 - 5 of 5
 • Speaker
  Altagracia Jiménez Paniagua
  Organisation
  CSA/TUCA
  Presentation - 9th meeting latin america caribbean - Altagracia Jiménez Paniagua
 • Speaker
  Staffan Nilsson

  "I am also here as a spokesperson for Latin American civil society organisations, who have given me the honourable task of bringing our joint recommendations - civil society recommendations - to our heads of state or government. We produced these recommendations at the 7th EU-Latin America meeting of organised civil society that we held here, in Santiago, in December last year. We are convinced of the importance for civil society to be at the centre of EULatin America relations. Participation is crucial in order to secure more transparent relations and increased ownership of political and trade exchanges, and also to ensure the more efficient implementation of policies."

  Staffan Nilsson's speech for the EU and Latin American organised civil society at the EU-CELAC Summit in Santiago de Chile
 • Speaker
  Staffan Nilsson
  Organisation
  EESC
  Civil society must be at the centre of the EU-Latin America relations. Participation of civil society is crucial in order to have more transparent relations and an increased ownership of political and trade exchanges, and also to have a more efficient implementation of policies. This can be better achieved through the existence of consultative bodies, which is why the EESC has always worked on the creation and strengthening of Latin American consultative institutions.
  EESC President`s opening sppech at the 7th meeting of civil society organisations of the EU and Latin America
 • Speaker
  Staffan Nilsson
  Organisation
  EESC
  The purpose of today's meeting is two-fold. We thought it would be good if we, representatives from European organised civil society, would meet to exchange information about planned activities in Rio and to see how we could further foster our common values and positions throughout these diverse activities. The second reason for today's meeting turns out to be very timely. Originally we had invited Timo Makela, Director of DG Environment, to give us a de-briefing on ongoing Rio negotiations in New York.
  Staffan Nilsson speech at BRICS meeting
  Staffan Nilsson speech at BRICS meeting- afternoon session
 • Speaker
  Staffan Nilsson
  Organisation
  European Economic and Social Committee
  Staffan Nilsson's Opening Speech at the EU Brazil Round Table Brasilia
  Staffan Nilsson Opening Speech EU Brazil Round Table Brasilia on 26.04.2011
Displaying 1 - 5 of 5