Evropský hospodářský prostor

This page is also available in

Evropský hospodářský prostor (EHP) spojuje v rámci vnitřního trhu řízeného stejnými základními pravidly členské státy EU a tři státy ESVO EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Tato pravidla mají umožnit volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob v rámci EHP v otevřeném a konkurenčním prostředí. Dohoda o Evropském hospodářském prostoru vstoupila v platnost 1. ledna 1994.

Displaying 1 - 1 of 1
24/05/2019
Press Release
Reference number: 
27/2019

The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.