Evropský hospodářský prostor

This page is also available in:

Evropský hospodářský prostor (EHP) spojuje v rámci vnitřního trhu řízeného stejnými základními pravidly členské státy EU a tři státy ESVO EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Tato pravidla mají umožnit volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob v rámci EHP v otevřeném a konkurenčním prostředí. Dohoda o Evropském hospodářském prostoru vstoupila v platnost 1. ledna 1994.

Displaying 1 - 6 of 6
Displaying 1 - 6 of 6