EUROMED

This page is also available in:

Jednou z našich priorit jsou vztahy mezi EU a jejími jižními sousedy. Vyvíjíme činnost v nejrůznějších oblastech, jako je zapojení občanské společnosti do politického a občanského dialogu, přechod k demokracii, zaměstnanost mladých lidí, udržitelný rozvoj, mobilita a přistěhovalectví, obchod, obnovitelné zdroje energie a rozvoj podnikání.

EHSV se v těchto záležitostech angažuje již od roku 1995. V návaznosti na změny, které v regionu proběhly v roce 2010, jsme odpovídajícím způsobem přizpůsobili naše cíle zaměřené na:

 • podporu organizací občanské společnosti v zemích v procesu transformace. Podpora je zacílena zejména na odborové svazy a zaměstnavatelské organizace, jakož i ženské a mládežnické organizace a zemědělská sdružení,
 • zachování dvoustranných vztahů s hospodářskými a sociálními radami jednotlivých zemí v regionu a úsilí o vytvoření podmínek pro zapojení občanské společnosti do politického dialogu v jižních partnerských zemích,
 • formulaci stanovisek a společných zpráv o klíčových politických výzvách, jimž region čelí,
 • organizaci pravidelných setkání se zástupci evropských orgánů a mezinárodních organizací s cílem projednat politiky dotýkající se občanské společnosti v celém regionu,
 • organizaci každoročního summitu hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí, na němž jsou tvůrcům politik z řad EU a vlád jednotlivých zemí předkládána klíčová politická doporučení k řešení hlavních problémů regionu.
 • Speaker
  Staffan Nilsson
  Organisation
  EESC
  The Jordanian ESC is playing a crucial role in what is a crucial country in the region. Jordan is a country facing many challenges. But we know from the past that it has the resourcefulness to positively embrace such challenges. Proof of this is the fact that is has now taken over the Co-Presidency of the Union for the Mediterranean (UfM).
  Staffan Nilsson`s opening speech at the Amman summit
 • Speaker
  Staffan Nilsson
  Organisation
  EESC
  Gaddafi's regime is now falling apart and the EU under UN leadership is mobilising to help the Libyan people build a free, open, secure and democratic state. The fight is not over yet, however I do hope for a positive outcome. I salute the determined action taken by the UN and some EU Member States to protect civilians from their dictator's mad fight against his own people.
 • Speaker
  Staffan Nilsson
  Organisation
  EESC
  Following the natural disaster of unprecedented proportions that has hit Japan, it would be all too easy for us to shift our focus away from current events in Libya. The fact that this country's leader, who claims to be loved by his people, is bombing his own citizens and is ordering the armed forces to open fire on their compatriots underscores this dictator’s true nature.
 • Speaker
  President Staffan Nilsson
  Organisation
  EESC
  "At this important moment in history the EESC calls for the involvement of all democratic forces in the transition process, including civil society representatives, and underlines the important role of participatory democracy. Economic and social partners and civil society organisations play a pivotal role in efforts to develop a constructive and fruitful dialogue about the future of these countries."...