Specializovaná sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC)

This page is also available in

Specializovaná sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC) připravuje činnost EHSV v řadě oblastí politik, mj. zaměstnanosti a pracovních podmínek, vzdělávání a odborné přípravy, migrace a azylu, základních a občanských práv a dalších otázek týkajících se sociálních věcí, jako je sociální politika a chudoba, rovnost žen a mužů, problematika zdravotního postižení, začleňování Romů, zdraví, spravedlnost a vnitřní věci (včetně přistěhovalectví).

K hlavním činnostem specializované sekce patří její práce v oblasti migrace a azylu, evropského pilíře sociálních práv, doprovodných opatřeních a budoucnosti práce. Specializovaná sekce SOC rovněž zajišťuje sekretariát Evropského fóra pro migraci (EMF), jež EHSV organizuje společně s Evropskou komisí.

Odbornějšími otázkami se zabývají stálé orgány specializované sekce, tj. Středisko pro sledování trhu práce (SSTP), dočasná studijní skupina Přistěhovalectví a integrace, dočasná studijní skupina Práva osob se zdravotním postižením a dočasná studijní skupina Začlenění Romů.

Downloads

End of Mandate Report - Section SOC - Period 2018-2020