Sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC)

Sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC) připravuje činnost EHSV v řadě oblastí politik, např. zaměstnanosti a pracovních podmínek, vzdělávání a odborné přípravy, základních a občanských práv, zdraví, sociální politiky a sociálních práv, rovnosti žen a mužů, problematiky zdravotního postižení, začleňování Romů, migrace a azylu, spravedlnosti a vnitřních věcí (včetně přistěhovalectví).

K hlavním činnostem sekce patří její práce v oblasti boje proti pandemii COVID-19 a oživení po této pandemii, základních práv a právního státu, evropského pilíře sociálních práv a doprovodných opatření, budoucnosti práce a migrace a azylu. Sekce SOC rovněž zajišťuje sekretariát Evropského fóra pro migraci (EMF), jež EHSV organizuje společně s Evropskou komisí.

Odbornějšími otázkami se zabývají stálé orgány sekce, tj. Středisko pro sledování trhu práce (SSTP), skupina ad hoc Základní práva a právní stát, tematická studijní skupina Přistěhovalectví a integrace, tematická studijní skupina Práva osob se zdravotním postižením a tematická studijní skupina Začlenění Romů.

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023