Monitorovací výbor Východoevropští sousedé

Monitorovací výbor Východoevropští sousedé byl vytvořen v roce 2004 jako zvláštní orgán EHSV odpovědný za vztahy s občanskou společností v zemích východního sousedství. Schůze výboru se obvykle konají čtyřikrát ročně, projednávají se na nich aktuální témata týkající se zemí východního sousedství a často jsou na ně zváni zástupci jiných evropských orgánů, externí odborníci, organizace občanské společnosti a další subjekty. Členové výboru se aktivně podílejí na činnostech Východního partnerství, např. vícestranné platformy a Fóra občanské společnosti Východního partnerství.