Monitorovací výbor Euromed

Monitorovací výbor Euromed tvoří členové, kteří se pravidelně scházejí. Výbor nejen monitoruje situaci v regionu z hlediska občanské společnosti, ale zaměřuje se také na evropskou politiku sousedství a její dopad na spolupráci EU s partnerskými zeměmi.

Každý rok organizuje evropsko-středomořský summit, na němž se setkávají zástupci hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí a zástupci občanské společnosti z EU a partnerských zemí. Vydává zprávy k aktuálním tématům, které jsou poté na každoročních summitech předkládány velkému počtu zástupců občanské společnosti.