Monitorovací výbor EU-Rusko a Střední Asie

Od února 2011 monitoruje EHSV své vztahy s ruskou občanskou společností prostřednictvím monitorovacího výboru EU-Rusko.

Jednou z pěti hlavních zásad, jimiž se řídí vztahy mezi EU a Ruskem a na nichž se dohodli ministři zahraničních věcí zemí EU a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, je podpora kontaktů mezi lidmi.

Monitorovací výbor EU-Rusko se zabývá sledováním stavu ruské občanské společnosti v době války prostřednictvím kontaktů, které navázal s tou částí ruské občanské společnosti, jež působí na území EU a je proti válce.

Tyto kontakty vedly k přínosné výměně informací a názorů na to, jak by měly pokračovat bilaterální vztahy po ukončení války a po návratu svobody a demokracie do této země.

V dubnu 2023 se oblast působnosti monitorovacího výboru rozšířila na Střední Asii. Úkolem tohoto orgánu je nyní monitorovat situaci občanské společnosti v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu, a z tohoto důvodu se jeho název změnil na Monitorovací výbor EU-Rusko a Střední Asie.