Evropské fórum pro migraci

V lednu 2015 uspořádal EHSV ve spolupráci s Evropskou komisí první ročník Evropského fóra pro migraci (EMF). To vzniklo z Evropského fóra pro integraci, které se od roku 2009 do roku 2014 sešlo celkem jedenáctkrát.

EMF je platformou pro dialog mezi občanskou společností a evropskými institucemi o otázkách týkajících se migrace, azylu a integrace státních příslušníků třetích zemí. Nejméně jednou do roka se na něm scházejí zástupci organizací občanské společnosti, místních a regionálních orgánů, členských států a institucí a orgánů EU.

EMF má za cíl posílit koordinaci a spolupráci mezi hlavními aktéry zapojenými do víceúrovňové evropské správy v oblasti migrace. Usiluje o poskytování více informací o nejnovějším politickém vývoji, ale také o shromažďování informací o tom, jak jsou evropské politiky uplatňovány na regionální a místní úrovni. Mělo by přispět k lepší identifikaci hlavních výzev, jimž organizace občanské společnosti a sociální partneři v tomto ohledu v praxi čelí, a k určení způsobů, jak je lépe podporovat v jejich úsilí o řešení potřeb migrantů.

Sekretariát EMF je zajišťován zaměstnanci sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC) v EHSV.