Domácí poradní skupina EU-Kolumbie/Peru/Ekvádor

Hlava obchodní dohody mezi EU a Kolumbií/Peru věnovaná obchodu a udržitelnému rozvoji stanoví, že každá smluvní strana zřídí novou domácí poradní skupinu či výbor pro záležitosti související s oblastí práce, životním prostředím a udržitelným rozvojem nebo bude vést konzultace se stávající domácí poradní skupinou, jejímž cílem bude vyjadřovat názory a vydávat doporučení k provádění této hlavy dohody. Tyto domácí poradní skupiny a výbory se skládají z nezávislých organizací zastupujících občanskou společnost, které vyváženým způsobem zastupují zúčastněné strany z hospodářské, sociální a environmentální sféry.

Podle obchodní dohody mezi EU a Kolumbií/Peru svolá mezivládní Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj jednou ročně (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) veřejné zasedání s organizacemi občanské společnosti a širokou veřejností s cílem projednat provádění této hlavy. Účastníci zastupují zúčastněné strany z hospodářské, sociální a environmentální sféry a smluvní strany podporují jejich vyvážené zastoupení.

Zástupci interní poradní skupiny EU a národních mechanismů andských zemí se navíc dohodli, že budou každý rok pořádat souběžně s veřejným zasedáním společné schůze. Představují vhodný rámec pro strukturované, podrobné diskuse o celé škále aspektů týkajících se provádění hlavy o obchodu a udržitelném rozvoji. Rovněž představují příležitost k výměně informací a osvědčených postupů a k vypracování společných doporučení, která mají být předložena smluvním stranám a dalším zástupcům občanské společnosti na veřejném zasedání.