Dočasná studijní skupina Digitální agenda

This page is also available in

Cílem dočasné studijní skupiny Digitální agenda je přispívat k práci sekcí v konkrétních oblastech jejich činností. Skupina pozorně monitoruje program Digitální Evropa pro příští VFR, jehož cílem je učinit z Evropy hlavního aktéra v oblasti digitalizace, zvýšit její hospodářskou sílu a konkurenceschopnost na světové scéně a provádět digitální transformaci tak, aby ji evropští občané vnímali pozitivně. Program má pět specifických cílů: vysoce výkonná výpočetní technika, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, odborná příprava a vzdělávání a modernizace veřejné správy a služeb.

Dočasná studijní skupina se zaměří na následující konkrétní aspekty:

  • Pozitivní příklady moderní technologie, zejména pokud jde o to, jak inovace orientovat na lidi;
  • dopad digitalizace na práci, zaměstnanost, kvalifikaci a dovednosti;
  • doporučení, jak v těchto oblastech umožnit pozitivní dopad digitalizace;
  • nové způsoby hodnocení kvality interakce mezi člověkem a strojem;
  • dopad kolaborativních robotů na rozmanitou populaci;
  • centra pro digitální inovace coby digitální podpora pro malé a střední podniky;
  • dopady digitalizace na dopravu: elektromobily, automobily bez řidiče, parkoviště, inteligentní města, systémy intermodální dopravy a sdílená ekonomika.

Vzhledem k tomu, že je digitalizace průřezovou otázkou, spolupracuje dočasná studijní skupina v jednotlivých případech s ostatními dočasnými studijními skupinami, středisky pro sledování, kategoriemi a skupinami ad hoc.