You are here

Dočasná studijní skupina Digitální agenda

Strategie Evropa 2020 je hlavní strategií EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a Digitální agenda pro Evropu je jednou z jejích sedmi stěžejních iniciativ. EHSV podporuje provádění Digitální agendy pro Evropu prostřednictvím dočasné studijní skupiny v rámci specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN).

Úkolem této skupiny je usilovat v úzké spolupráci s příslušnými zainteresovanými stranami a dalšími evropskými orgány a institucemi o to, aby strategie a právní předpisy EU týkající se informační společnosti lépe odpovídaly očekáváním evropské občanské společnosti.

V této souvislosti provedl EHSV dva velké projekty věnované inteligentním ostrovůminteligentním městům. Dále byla zveřejněna studie Etika dat velkého objemu.

Byly určeny následující zvláště důležité oblasti, jimž je třeba se naléhavě věnovat:

  • rovný přístup pro všechny (elektronické začlenění);
  • dopad na trh práce a pracovní podmínky;
  • rozvoj a dostupnost on-line obsahu a služeb;
  • ochrana základních práv, jako jsou soukromí, bezpečnost a důstojnost;
  • ochrana údajů a data velkého objemu;
  • vliv na ekonomiku.

Dočasná studijní skupina průběžně sleduje digitální transformaci a její dopady na občanskou společnost s cílem určit prostřednictvím stanovisek, konferencí a veřejných slyšení nejlepší cestu kupředu.