Životní prostředí

S environmentálními problémy se setkáváme všude. Patří mezi ně například naléhavá nutnost zastavit ztrátu biologické rozmanitosti a zlepšit kvalitu ovzduší, vody a půdy.

Z globálních environmentálních problémů lze jako symbolický uvést úbytek včel. Zdraví včel a jejich úloha opylovačů jsou významné pro biologickou rozmanitost. V porovnání s pouze několik let starými údaji zaznamenáváme dnes zhoršení stavu u více než 50 % včelstev. A údaje z jiných oblastí ukazují na další znepokojující záležitosti. Je naléhavě nutné zvýšit úsilí o zlepšení špatné kvality ovzduší v městských oblastech. Více než polovina městského obyvatelstva by mohla být zasažena úrovní znečištění, která přesahuje limity doporučené WHO. V EU to může mít za následek stovky tisíc předčasných úmrtí ročně.

Situace na moři a na pevnině není o nic lepší.  Příkladem výrazného dopadu na životní prostředí je všeobecně rozšířené používání plastových nákupních tašek na jedno použití. Každoročně se jich na světě použije několik miliard a tyto tašky, které jsou v průměru využity pouze několik minut, pak zůstávají na skládkách nebo v oceánech tisíce let.

EHSV se snaží prosazovat účinnou a progresivní environmentální politiku EU a hledá řešení, která by přispěla k lepší ochraně životního prostředí a účinnějšímu využívání přírodních zdrojů.

Poskytuje politické poradenství a mimoto zaujímá praktický přístup k lepšímu zachování místní biologické rozmanitosti prostřednictvím konkrétních projektů malého rozsahu, kam patří například „zelené střechy“ či úly na jeho budovách.