Podniky

Podnikání ve všech svých podobách má zásadní význam pro zajištění hospodářského růstu, inovací, zaměstnanosti a sociálního začleňování.

Podniky, zejména malé a střední, hrají v evropském hospodářství zásadní úlohu. EHSV proto vždy vyzdvihoval jejich význam a nutnost podporovat jejich rozvoj. Náš Výbor se v posledních letech stal klíčovým aktérem na úrovni EU při podpoře sociálního podnikání a sociální ekonomiky. Nové hospodářské modely jsou také mezi hlavními prioritami agendy EHSV a v této oblasti byla zahájena řada iniciativ.