Energetika

V minulosti Evropa získávala velkou část svých energetických dodávek z často nákladných a znečišťujících zdrojů, ve značné míře dovážených ze třetích zemí. Tento model se stal neudržitelným. Změna klimatu nutí společnost ke snižování emisí skleníkových plynů, přičemž zabezpečení dodávek energie pro Evropu je i nadále v ohrožení.

Jaké jsou cíle EHSV v oblasti energetické politiky?

  • otevřeně řešit sociální otázky související se změnami ve výrobě energie a využívání zdrojů energie;
  • umožnit průmyslu využívat technologické a hospodářské příležitosti související s přechodem na nízkouhlíkové hospodářství a současně řešit obavy týkající se zvyšování nákladů na energie, narušení trhu a spolehlivých dodávek energie;
  • hájit zájmy spotřebitelů, zejména zranitelných skupin ohrožených energetickou chudobou, pokud jde o přístup k energii, její ceny a výběr jejích zdrojů, a zároveň jim umožnit, aby se stali aktivními účastníky trhu;
  • zajistit zapojení občanů do plánování energetické politiky EU.

Jak se Výbor snaží tyto cíle naplňovat?

EHSV je prostřednictvím svých stanovisek, akcí a evropského energetického dialogu aktivní v oblasti energetické politiky EU, zejména pokud jde o „energetickou unii“ Evropské komise.

  • Od zahájení energetické unie v roce 2015 vypracoval EHSV řadu stanovisek, a to především v reakci na nejdůležitější balíčky opatření, jako byl např. balíček Čistá energie pro všechny Evropany.
  • EHSV podporuje evropský energetický dialog s odborníky, zainteresovanými stranami a tvůrci politik z celé Evropy. Patří sem především výroční slyšení týkající se zprávy o stavu energetické unie, jehož cílem je tlumočit myšlenky a otázky, které předkládají evropští občané a organizovaná občanská společnost, tvůrcům politik EU.
  • Členové EHSV pořádají veřejná slyšení a konference a aktivně se účastní externích akcí, např. každoročního fóra pro energetickou infrastrukturu, Evropského jaderného fóra a Občanského energetického fóra.