Start guide – Model COP

This page is also available in

Start guide - Model COP

Slýcháme o naléhavé situaci v oblasti klimatu a o ničivých krátkodobých a dlouhodobých dopadech změny klimatu tak často, až se nám zdá, že se jedná o neřešitelný problém.

Vaším úkolem bude představovat vlivnou skupinu zúčastněných stran na konferenci o změně klimatu a spolupracovat s dalšími skupinami na vytvoření plánu, jak omezit globální oteplování na bezpečnou úroveň, tj. výrazně pod 2° C.

Tyto skupiny budou zastupovat skutečná odvětví a subjekty, jejichž činnosti a zájmy ovlivňují globální oteplování:

  1. Čisté technologie
  2. Dodávky energie z konvenčních zdrojů
  3. Skupiny občanské společnosti, ženy a mládež, označovaní ve hře jako klimatičtí jestřábi
  4. Využívání půdy, zemědělství, lesnictví
  5. Průmysl a obchod
  6. Vlády v různých částech světa (vyspělé země, rozvíjející se země, rozvojové země)

           6A. Vyspělé země

           6B. Rozvojové země

           6C. Rychle se rozvíjející země

Downloads

Start guide

Skupina 1: čisté technologie

Skupina 2: dodávky konvenční energie

Skupina 3: klimatičtí jestřábi

Skupina 4: využívání půdy, zemědělství a lesnictví

Skupina 5: průmysl a obchod

Skupina 6a: rozvinuté země

Skupina 6b: rozvojové země

Skupina 6c: rychle se rozvíjející země