Anne Demelenne: Pandemie ukázala křehkost našeho systému

Období omezení volného pohybu prožíváme já a můj manžel doma velmi klidně. Můj manžel patří do nejrizikovější skupiny obyvatel, a proto jsme přijali všechna obezřetnostní opatření.

Od počátku pandemie nosíme roušky a rukavice a vždy dodržujeme doporučený odstup. Chceme se vyhnout většímu riziku a respektovat veřejný zájem a také osobní zájem zdravotnického personálu a pracovníků v první linii.

Pokud jde o situaci v Belgii, je jasné, že jsme nebyli připraveni. Chyběla transparentnost, což se bude muset později prošetřit, byla nouze o roušky a testy pro obyvatele atd. Nevím, co se děje v jiných zemích, dozvíme se pouze to, co zveřejní sdělovací prostředky, ale v Belgii je situace obzvláště složitá v domovech pro seniory. Až bude krize překonána, bude nutné provést parlamentní vyšetřování, aby se odhalil zdroj tohoto problému.

Úloha občanské společnosti je i během pandemie zásadní: občanská společnost musí dohlížet na demokracii. Co se týče praktických opatření, v Belgii lidé, kteří přišli o zaměstnání a jsou dočasně nezaměstnaní, pobírají příspěvky ze systému, který již byl oslaben v důsledku úsporných opatření předepsaných Evropskou unií. Během pandemie jsme mohli zaznamenat solidaritu mezi lidmi, ne však mezi členskými státy Evropské unie.

Pandemie ukázala křehkost našeho systému Musíme ji brát jako příležitost k přechodu na systém, který bude respektovat především člověka, sociální práva a životní prostředí.