Jak se zaregistrovat

This page is also available in

Pozvání od Isabel Caño Aguilar
místopředsedkyně EHSV pro komunikaci


Vážená paní, vážený pane,

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyhlašuje 11. ročník akce „Vaše Evropa, váš názor“, který proběhne ve dnech 19. a 20. března 2020 v Bruselu.

V rámci akce „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS) jsou do Bruselu zváni studenti z 33 škol (z 28 členských států EU a z pěti kandidátských zemí), aby zde diskutovali o aktuálním tématu týkajícím se mladých lidí.

TÉMA

Nadcházející akce nese název „Naše klima, naše budoucnost!“ a mladí lidé na ní budou moci vyjádřit své obavy související se změnou klimatu.

Letošní ročník bude mít podobu konference OSN o změně klimatu: studenti budou zastupovat nějakou zemi a budou spolu vyjednávat. Cílem jednání bude předložit doporučení k zastavení změny klimatu.

Tato doporučení budou poté předložena mezinárodním politikům zabývajícím se životním prostředím a budou během roku projednána na konferencích v celé Evropě.

Studenti budou mít během YEYS rovněž možnost navázat kontakt s mezinárodními mládežnickými organizacemi, které jim pomohou převést tato doporučení na praktická opatření a prosadit jejich názor.

Pokud je Vaší institucí jakýkoliv typ střední školy v jednom z 28 členských států EU, nebo v jedné z pěti kandidátských zemí, budeme rádi, když se na akci YEYS (2020) přihlásíte.

Školy, jejichž představitelé stráví dva dny v Bruselu, se vybírají na základě losování.

KDO

Pokud bude Vaše škola vybrána, budete moci na akci vyslat tři studenty z předposledního ročníku v doprovodu učitele. EHSV hradí výdaje na dopravu, ubytování a stravu během akce.

Účastníci se setkají se studenty z ostatních zemí, s nimiž budou moci diskutovat, a společně připraví usnesení o otázkách týkajících se Evropské unie. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak v multikulturním prostředí lépe pochopit fungování Unie a zapojit se do diskuse, která probíhá podobně jako v parlamentu.

JAZYK

Všechny debaty probíhají v angličtině.

PŘÍPRAVA

Studenty na jednání v Bruselu včas připraví členové EHSV, kteří přijedou do vybraných škol.

Školy před touto návštěvou obdrží dokumentaci a vzdělávací materiály.

DALŠÍ INFORMACE

Podrobný popis této akce, video YEYS z roku 2019, on-line přihlášku, pravidla a veškeré praktické informace naleznete na našich internetových stránkách.

LHŮTA

Lhůta pro přihlášení je 18. listopadu 2019.

 

Těšíme se na setkání s Vámi v Bruselu!

 

S pozdravem

Isabel Caño Aguilar
místopředsedkyně EHSV pro komunikaci

Downloads

Pozvání od Isabel Caño Aguilar místopředsedkyně EHSV pro komunikaci