Časté dotazy v souvislosti s

This page is also available in

Registrace a výběr účastníků

Chtěl/a bych se na tuto akci zaregistrovat. Jak mám postupovat?

Přihlášku musejí vyplnit školy a/nebo učitelé. To znamená, že za jednotlivé školy mohou přihlášku podat pouze jejich ředitelé nebo učitelé, kteří se akce chtějí zúčastnit. Lhůta pro podání přihlášek bude zveřejněna na internetových stránkách YEYS.

Mohou studenti zaregistrovat svou školu samostatně?

Studenti nemohou sami zaregistrovat svou školu a nemohou se do této akce přihlásit jednotlivě.

Kolik škol se bude moci této akce zúčastnit a jakým způsobem budou vybrány?

Bude se losovat mezi školami, které se ve stanovené lhůtě zaregistrovaly na internetových stránkách YEYS. Za každou zemi se akce v Bruselu bude moci zúčastnit pouze jedna škola. Danou školu také navštíví jeden z členů EHSV. Vybrané školy budou informovány individuálně a budou požádány, aby sdělily jméno doprovázejícího učitele a tří studentů, kteří se zúčastní akce v Bruselu.

Jak dobré jazykové znalosti musejí studenti mít, aby se mohli zúčastnit workshopů?

Není požadováno, aby studenti doložili konkrétní úroveň jazykových znalostí prostřednictvím certifikátů či diplomů. Vybraní studenti a jejich učitel však musejí být schopni se vyjadřovat anglicky, aby mohli během této akce komunikovat a diskutovat.

Jakým způsobem by školy měly vybrat studenty, které vyšlou do Bruselu?

Každá škola si může určit vlastní kritéria výběru, jež musejí být jasná, spravedlivá a nediskriminační. V zájmu rovného zastoupení dívek a chlapců by vybraní studenti neměli být všichni stejného pohlaví (s výjimkou čistě chlapeckých či dívčích škol). Budovy EHSV jsou zcela bezbariérové.

Jak se lze spojit s pořadateli této akce? Jakým způsobem budu informován/a v případě, že bude vybrána moje škola?

Na pořadatele se můžete obrátit zasláním e-mailu na adresu youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Pořadatelé budou vylosované školy kontaktovat e-mailem. Je tudíž nutné uvést v přihlášce správnou e-mailovou adresu a pravidelně si kontrolovat doručenou poštu.

Může se moje škola přihlásit vícekrát?

Pokud vaše škola letos nebyla vybrána, můžete se přihlásit příští rok. Pokud vaše škola byla vybrána, nemůžete se přihlásit hned následující rok, ale můžete tak učinit později.

Profil účastníků

V jakém věkovém rozmezí musejí být studenti, kteří se chtějí akce YEYS zúčastnit? Smí být v okamžiku konání této akce starší 18 let?

Zaregistrovat se mohou studenti, kterým bude v okamžiku podání přihlášky 16–18 let.

Mohou se této akce zúčastnit studenti posledního ročníku střední školy?

Akce YEYS je zpravidla určena studentům předposledního ročníku, poněvadž studenti posledního ročníku mohou být zaneprázdněni skládáním zkoušek. To však závisí na vzdělávacím systému jednotlivých zemí, a proto v určitých případech vezmeme v potaz přihlášky studentů, kteří nejsou v předposledním ročníku střední školy.

Příprava na tuto akci

Jak se mají studenti a učitelé na tuto akci připravit?

Každou z vybraných škol navštíví jeden z členů EHSV, aby studentům a učitelům vysvětlil úlohu EHSV jakožto poradní instituce, na niž se obracejí jednotlivé evropské orgány, a jeho zapojení do rozhodovacího procesu. Objasní jim rovněž, jak bude akce probíhat a co se od zástupců škol očekává. Náklady na cestu daného člena uhradí EHSV.

Mimoto bude školám včas e-mailem zaslán soubor nezbytných dokumentů, včetně pracovního dokumentu, na jehož základě se studenti budou moci připravit na diskuse v Bruselu.

Informace o akci

Jak dlouho tato akce potrvá?

Akce potrvá jeden a půl dne. Zástupci jednotlivých škol by se měli dostavit nejpozději ve čtvrtek dopoledne a budou moci odjet nejdříve v sobotu.

Kdo bude hradit výdaje za cestu a ubytování?

EHSV zajistí a zaplatí ubytování na dvě noci v Bruselu pro studenty a jejich učitele. Uhradí jim rovněž výdaje za mezinárodní letecké či železniční spojení z jejich země do Bruselu (případně včetně návazných letů nebo přípojných dálkových vlaků) a za dopravu z nádraží nebo letiště v Bruselu do hotelu a zpět.

Během akce budou v prostorách EHSV zajištěny obědy a večeře.

Má škola možnost vybrat si určitý hotel v Bruselu?

Ne, EHSV se s vylosovanými školami spojí a nabídne jim možnosti ohledně dopravy a ubytování.

Mohou si školy samy zakoupit letenky a poté si je nechat proplatit?

Ne, letenky či jízdenky zajistí cestovní agentura EHSV, a to po dohodě s jednotlivými školami. Školy si je v žádném případě nesmí zakoupit samy.

Zařídí a zaplatí EHSV i cestu na nádraží nebo letiště v domovské zemi a poté zpět?

Ne, EHSV nebude hradit ani proplácet výdaje za cestu na nádraží nebo letiště v domovské zemi a poté zpět a nebude ji ani zařizovat. EHSV zaplatí pouze mezinárodní spojení do Bruselu a zpět (případně včetně přípojných vlaků a návazných letů).

Uhradí EHSV novou jízdenku či letenku a dodatečné náklady na ubytování, pokud někdo zmešká vlak nebo let?

Pokud zmeškáte vlak nebo let z jiných důvodů, než je vyšší moc, pak EHSV neposkytne žádnou náhradu a/nebo kompenzaci a nebude hradit náklady na zakoupení nové jízdenky či letenky nebo na změnu rezervace vystavené jízdenky či letenky ani dodatečné výdaje za ubytování a stravu. Je nutné dostavit se na nádraží nebo letiště v dostatečném předstihu před plánovaným odjezdem či odletem. Můžete si rovněž vyřídit cestovní pojištění.

V čem spočívá úloha doprovázejících učitelů?

Doprovázející učitelé budou fungovat jako prostředníci mezi EHSV a účastníky. Budou dbát na to, aby všichni účastníci obdrželi potřebné informace a dokumenty, a budou zodpovídat za veškerou přípravu. Pokud daný učitel či daná učitelka onemocní, nebo se akce nebude moci zúčastnit z jiného důvodu, pak jej či ji musí zastoupit některý z kolegů.

Co budou mít doprovázející učitelé na starosti v Bruselu?

Doprovázející učitelé budou hrát důležitou roli a ponesou plnou zodpovědnost za studenty během pobytu v Bruselu a cesty tam a zpět. U některých bodů programu nebude přítomnost učitelů nutná – v takovém případě pro ně EHSV zorganizuje samostatné aktivity (kulturní prohlídky, návštěvy jiných orgánů a institucí apod.). Doprovázející učitelé musí být schopni vyjadřovat se anglicky.

Může škola vyslat více doprovázejících učitelů?

V rámci tohoto projektu mají být tři studenti doprovázeni jedním učitelem. EHSV proto uhradí výdaje za cestu a ubytování pouze třem studentům a jednomu učiteli za každou zemi.

Downloads

Your Europe, Your Say! - FAQs