Mladí Evropané si přejí, aby vzdělávání a sociální média podporovaly demokracii a zvýšily angažovanost občanů v EU

Participants in YEYS 2019

Na akci pro mládež Vaše Evropa, váš názor (YEYS) 2019, kterou uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve dnech 21.–22. března 2019, se návrhem s největším počtem hlasů stal v tomto roce povinný studijní program věnovaný evropským politikám, jehož účelem je zlepšit znalosti občanů o EU před volbami. Tato iniciativa a tři další návrhy zaměřené na využívání nových technologií a sociálních médií ke zvýšení účasti ve volbách budou zaslány Evropskému parlamentu k posouzení.

Po dvou dnech živých jednání a diskusí na závěrečném plenárním zasedání předložilo 99 středoškolských studentů ve věku od 16 do 17 let, kteří byli vybráni, aby se zúčastnili akce Vaše Evropa, váš názor v roce 2019, deset doporučení. Středem pozornosti byla otázka vzdělávání a sociálních médií a řada projektů doporučovala kombinovat on-line platformy se setkáními naživo, aby občanská společnost navázala kontakt s tvůrci politik. Čtyři návrhy, které získaly nejvíce hlasů:

1. #Future is now: návrh povinného studijního programu pro školy v celé Evropě, který má tři části – praktickou, během níž se uskuteční návštěvy orgánů EU, teoretickou, která spočívá v testech a prezentacích, a interaktivní platformu s kvízy a videi.

2. EU&U.EU: internetová stránka shrnující informace o EU a o volbách do Evropského parlamentu, jejímž účelem je zvýšit transparentnost a informovanost intenzivním využíváním sociálních médií a multimediálního obsahu.

3. Europe E-VOTE (se stejným počtem hlasů): návrh vyhlásit den voleb za státní svátek a prosazovat elektronické hlasování a iniciativu From You to EU, jejímž cílem je propojit sociální hnutí s politiky a umožnit jim společně hledat řešení.

Ostatní návrhy, které studenti předložili:

#Insta (nt) vote: zlepšení účtů EU na sociálních médiích tím, že budou nabízet vysoce kvalitní obsah zacílený na mladé lidi, jako jsou krátké videonahrávky a komentáře vlivných uživatelů, čímž se zvýší informovanost a angažovanost.

Síť mladých Evropanů: projekt, jehož cílem je informovat o činnosti a limitech EU, propojovat různé lidi napříč Evropou a podněcovat diskuse prostřednictvím internetové platformy s cílem organizovat projekty a zveřejňovat jejich výsledky.

Najít svůj hlas: projekt sestávající jednak z vrcholného setkání třikrát za rok, během nějž by probíhaly osobní dialogy a činnosti, jichž by se účastnili mladí lidé a politici z EU, a jednak z internetové stránky s interaktivním obsahem a informacemi.

Vytvářej svou budoucnost – vyjádři svůj názor: projekt, který spočívá ve vytvoření internetové stránky zaměřené na mladé lidi do 26 let, která by umožnila zveřejňovat názory na různá témata. Uživatelé by mohli názory hodnotit pozitivně či negativně a ty nejpopulárnější by byly prezentovány v Evropském parlamentu.

SharEU: aplikace, která by se dala využít k navázání kontaktu mezi sociálními hnutími a orgány EU a jejímž prostřednictvím by zvláštní moderátoři předkládali Evropskému parlamentu každý měsíc zprávy o zaslaných iniciativách, čímž by se vytvořila užší vazba s občany.

Názory, které stojí za to vyslechnout: platforma, která by mohla podporovat iniciativy a projevy s cílem povzbudit voliče k tomu, aby se angažovali a prosazovali své nápady. Účastníci by vybírali iniciativy, které by byly předloženy Evropskému parlamentu.

Studenty přivítal předseda EHSV Luca Jahier, který prohlásil: „Musíme se inspirovat příkladem Grety Thunberg, která svým jasným a srozumitelným vyjadřováním dokázala v krátké době zmobilizovat ohromné množství lidí. Připojte se k této iniciativě a buďte odvážní, protože bojujete nejen za svou vlastní budoucnost, ale i za naši budoucnost.“ Místopředsedkyně EHSV pro komunikaci Isabel Caño na závěr akce uvedla:„Jsme hrdí na to, že v instituci, jako je EHSV, kde se všichni učíme při diskusích dosáhnout shody, sdílíme stejné přesvědčení, stejné sny, stejné nadšení a prosazujeme stejná řešení.“ (dgf)