Vaše Evropa, váš názor – fakta a čísla

Do desátého ročníku akce Vaše Evropa, váš názor bylo zasláno rekordních 1 039 přihlášek – 972 ze zemí EU a 67 z pěti kandidátských zemí,  přičemž nejvíce jich bylo z Rumunska (221) a nejméně z Malty a Černé Hory (4 z každé země).

Prostřednictvím generátoru náhodného výběru bylo vybráno celkem 33 středních škol – jedna za každý z 28 členských států EU a za každou z pěti kandidátských zemí (Albánie, Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko). Poprvé v historii této akce se diskuse zúčastnila jedna z evropských škol v Bruselu, kde se vzdělávají děti úředníků evropských institucí především v jazyce země původu svých rodičů, a proto se jedná o vícejazyčné a multikulturní prostředí, v němž se studenti společně učí a některé předměty mají společné.

Ve dnech 20. a 21. března 2019 přijelo do Bruselu 102 studentů (tři za každou zúčastněnou školu), aby se zapojili do široké diskuse. Nejmladším studentům bylo 15 let a nejstarším 20 let. Většina byla ve věku mezi 16 a 18 lety. Na rozdíl od minulých akcí byl tentokrát větší podíl dívek než chlapců (60 oproti 42).

Účastníci se před akcí připravovali na diskusi pod vedením doprovázejícího učitele. Setkali se rovněž se členem EHSV, který jim pomohl orientovat diskusi na několik důležitých otázek:

  • Jak můžeme v budoucnu posílit zastupitelskou demokracii?
  • Existují kromě voleb do Evropského parlamentu i jiné druhy politické angažovanosti? Jakým způsobem byste se zapojili?
  • Co by se podle vás mělo učinit, aby se zvýšila účast ve volbách do Evropského parlamentu?

Během akce studenti pracovali pod vedením odborných moderátorů, a připravili tak 10 doporučení, která budou předložena tvůrcům politik EU. Hlasováním pak byly vybrány tři nejzajímavější návrhy.

Vaše Evropa, váš názor Tuto akci organizuje EHSV, jenž na evropské úrovni zastupuje občanskou společnost. Jedná se o stěžejní akci Výboru věnovanou mládeži. EHSV se prostřednictvím této iniciativy snaží zajistit, aby byly při tvorbě politik EU zohledňovány postoje, zkušenosti a nápady mladé generace.

Další podrobnosti ohledně konání této akce v roce 2019 naleznete na oficiálních internetových stránkách této akce. (dm & ks)