Po deseti letech je akce „Vaše Evropa, váš názor“ důležitější než kdy jindy, říká její zakladatelka

U příležitosti desátého ročníku této akce se redaktoři EHSV info setkali s dřívější místopředsedkyní Irini Pari, která přišla v roce 2010 jako první s myšlenkou na její uspořádání. V rozhovoru jsme si nejen připomněli začátky této akce, ale zabývali jsme se i budoucností Evropy.

EHSV info: Paní Pari, mohla byste nám říct, jak vlastně tato iniciativa vznikla? Co vás k ní inspirovalo?

Irini Pari: Jako místopředsedkyně pro komunikaci jsem chtěla navázat kontakt s mladými Evropany. Chtěla jsem této ne zcela klasické cílové skupině poskytnout příležitost v Evropě žít, pochopit ji a sdílet zkušenosti s Evropou přímo a bez předsudků a podnítit mladé k aktivitě a zapojení ve společnosti. Chtěla jsem, aby v jejich mladých očích zazářily evropské hvězdičky, a to se povedlo.

Jste spokojená se tím, jak se tato iniciativa v průběhu let vyvíjela?

Naprosto. Je krásné vidět, jak se vaše dílo rozvíjí a roste. Je to obrovská odměna za to, že se mi podařilo oslovit tisíce mladých srdcí po celé Evropě. Ráda bych využila této příležitosti a vřele poděkovala všem místopředsedům pro komunikaci, kteří převzali štafetu, zejména Isabel, i celému týmu, který se této iniciativy chopil s velkým nasazením a nadšením a po celá léta v ní úspěšně pokračoval.

V čem vidíte současnou a budoucí úlohu mladých lidí při budování Evropy? Mám v mladé lidi a jejich dynamičnost obrovskou důvěru. Dnešní mladí lidé vyrůstají v obtížné a náročné době, ale každá výzva je také vynikající příležitostí! Podívejte se na generaci mileniálů, která již reaguje: vydává se na nové cesty v oblasti ekonomiky a platforem sdílení, rozvíjí podnikatelství, dává smysl a hodnoty svému pracovnímu životu a prioritou se pro ni stává společenská prospěšnost a boj proti změně klimatu. Energická vystoupení mládeže v oblasti boje proti změně klimatu, jichž jsme v těchto dnech svědky, ukazují, že naše iniciativa má větší význam než kdykoliv předtím. Mladí lidé se chtějí ujmout slova a my jim k tomu aktivně dáváme prostor!

Jak byste tuto iniciativu letos ohodnotila?

Jako každoročně na mě výsledky udělaly velký dojem. V tomto roce náctiletí z celé Evropy jednali o tématu Dejte svůj hlas budoucnosti. Požadovali lepší vzdělání, více informací a větší transparentnost s využitím všech dostupných prostředků – interaktivních internetových stránek, přednášek, kontaktů, aktivit, setkání – a za účasti všech – starších občanů, mládeže, politiků, představitelů sociálních hnutí, expertů a médií.

Jak by podle Vás měla vypadat ideální Evropa?

Sním o hluboce demokratické Evropě, kde se respektují volby, rozdělení moci, základní práva a zásady právního státu. O Evropě s prosperující, dynamickou, nezávislou a participativní demokracií založenou na dialogu. Dobře víme, že v životě neexistuje jen jedna pravda! Je důležité porozumět názorům ostatních, budovat mosty, hledat smysl a stavět společné dobro nad individuální zájmy. Jsem hrdá na to, že jsem členkou tohoto Výboru, protože přesně to zde děláme. Ano, Evropa je celkem náročná. Ano, Evropa je složitá. Ano, Evropa je nedokonalá, ale v tom je její krása. Budování Evropy je dlouhá a nesnadná cesta, ale stojí za to se na ni vydat. Pojďme po ní společně!