Elektronické dějiny iniciativy Vaše Evropa, váš názor

Nejvýznamnější iniciativa EHSV zaměřená na mládež, Vaše Evropa, váš názor, se poprvé uskutečnila 15.–17. dubna 2010. Deset let jejího úsilí zapojit mladé lidi z celé Evropy do tvorby unijních politik nyní shrnuje elektronická publikace. Připomíná témata, jimiž se tato iniciativa zabývala, a návrhy, které vzešly z jednání, a jejich následné uplatnění. Jejím smyslem je prokázat hodnotu příspěvku mladých lidí k formování Evropy.

Publikace nabízí bohatý multimediální obsah, zejména videozáznamy, a je určena jak pro širokou veřejnost, tak pro konkrétní zúčastněné subjekty, jako jsou organizace mládeže, školy, sdružení učitelů a rodičů, média atd. Jejím smyslem je také podpořit pocit sounáležitosti účastníků dřívějších ročníků této iniciativy a udržovat jejich myšlenky stále živé.

Publikace je uzpůsobena k četbě na mobilních zařízeních (tabletech a chytrých telefonech) a bude dostupná ve všech jazycích na internetových stránkách Výboru. (ks)