Sociální média – řešení problému komunikace

Účastníci akce „Vaše Evropa, váš názor“ jsou sice teprve v dospívajícím věku, jejich názory na záležitosti EU se však příliš neliší od názorů dospělých – stejně jako jejich rodiče jsou i oni znepokojeni rozmachem populismu, hrozbami pro demokracii a nedávnými událostmi, které mohou ohrozit projekt EU, jako je například brexit. Jsou si rovněž vědomi toho, že EU si musí znovu získat důvěru občanů prostřednictvím lepší komunikace, a nalezli dokonce potenciální řešení v podobě sociálních médií, které jsou podle nich důležitým nástrojem pro posílení transparentnosti, povědomí a angažovanosti v záležitostech EU.

„V mé zemi se málo informuje o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Já sám jsem o nich před příjezdem do Bruselu nevěděl nic,“ přiznal jeden z rakouských studentů a doplnil: „Politici ve svých debatách mluví jazykem, kterému mladí lidé nerozumějí.“ Na problém komunikace poukázali i jiní účastníci, podle nichž lze mladé voliče oslovit především prostřednictvím sociálních médií. „Mezi sociálními médii EU a těmi, kdo je sledují, neprobíhá žádná interakce a zveřejňovaný obsah je v podstatě hrozně nudný,“ prohlásil jeden z německých studentů.

Během diskusí přišla řeč také na to, že tato nedostatečná komunikace může vést k nárůstu různých forem populismu a ohrozit demokracii a hodnoty EU: „Ti, kdo usnou v demokracii, by se jednoho dne mohli probudit do diktatury,“ varovala členka jedné z pracovních skupinek. Řada dalších účastníků zmínila hodnoty EU coby hlavní pojítko mezi mladými lidmi ze všech členských států: „Pocházíme sice z různých zemí, ale společně bojujeme za stejné hodnoty,“ řekla jedna z dívek, k níž se ihned připojila jiná studentka: „Evropa znamená být jednotní v rozmanitosti a snažit se chránit mír a demokracii.“

Všechny tyto úvahy byly zohledněny v deseti návrzích, které studenti připravili, přičemž v každém z nich zdůraznili potřebu jasné a transparentní komunikační politiky EU. Řešení je podle těchto mladých lidí doslova v našich rukách v podobě mobilních telefonů – sociální média totiž umožňují bezprostřední kontakt mezi politickými představiteli a občany. Jak uvedla jedna ze studentek: „Politici si myslí, že se mladí lidé o politiku nezajímají, ale to není pravda. Pokud chtějí, aby se mladí lidé zapojili, budou se muset naučit rozumně používat sociální média!“ (dgf)