Akce „Vaše Evropa, váš názor“ očima někdejších účastníků: zkušenost, která vás změní

První ročník akce „Vaše Evropa, váš názor“ byl uspořádán v roce 2010, tedy v době, kdy právě začínala zničující finanční krize, všechny instituce EU měly jiné předsedy a slovo „brexit“ ještě neexistovalo. Neexistoval ani Instagram, WhatsApp byl ještě v plenkách a Twitter používalo jen 100 milionů uživatelů, což je ve srovnání s 1,5 miliardy současných zaregistrovaných uživatelů holé nic. Od té doby se sice mnohé změnilo, ale nadšení a energie mladých lidí zůstaly stejné. EHSV pozval na 10. výročí akce Vaše Evropa, váš názor tři někdejší účastníky, aby se účastnili diskusí a podělili se o své zkušenosti.

Jedním z účastníků akce Vaše Evropa, váš názor v roce 2010 byl Carlos Aceituno ze Španělska. Rok 2010 byl rokem, kdy výbuch sopky na Islandu paralyzoval leteckou dopravu v Evropě, takže několik delegací se do Bruselu vůbec nedostalo a španělští a portugalští učitelé museli své studenty vézt pronajatými mikrobusy zpět domů. Carlos ale na akci Vaše Evropa, váš názor vzpomíná i z mnoha jiných důvodů: „Byla to skvělá příležitost dozvědět se víc o práci orgánů a institucí EU a vytvořit si osobní názor na projekt EU.“ Carlosovi je dnes 25 let, učí matematiku, ale zajímá se i o politiku: „Chci nejdříve nasbírat nějaké zkušenosti jako učitel a později, v budoucnosti, se angažovat ve vzdělávacích iniciativách pro osoby se zdravotním postižením nebo dokonce založit svou vlastní poradenskou firmu v této oblasti.“ Carlos velmi dobře ví, že akce Vaše Evropa, váš názor ovlivnila jeho profesní dráhu: „Nemůžu tvrdit, že by účast na akci Vaše Evropa, váš názor měla určující vliv na moje rozhodnutí, protože jsem už tehdy věděl, že se chci stát učitelem. Ale rozhodně mi pomohla porozumět souvislosti mezi vzděláváním a politickou činností.“

V roce 2012, tedy před pouhými sedmi lety, se třetího ročníku akce Vaše Evropa, váš názor zúčastnila Evita Nedzvecka z Lotyšska. Nyní je nejmladší diplomatkou své země a pracuje na lotyšském velvyslanectví v Oslu. Její hvězdnou kariéru lze také spojit se zkušeností z akce Vaše Evropa, váš názor: „Jsem přesvědčená o tom, že účast na akci Vaše Evropa, váš názor byla impulsem pro mé rozhodnutí studovat mezinárodní vztahy, což mě nakonec přivedlo k diplomatické kariéře. Pomohla mi také pochopit, jak probíhá rozhodovací proces v institucích a jak ho lidé mohou ovlivnit.“ Její zkušenost pro ni byla pozitivní rovněž z osobního hlediska, neboť někteří účastníci jsou dodnes v kontaktu prostřednictvím sociálních médií. Evita k tomu dodává: „Pomohlo mi to získat zkušenosti a sebevědomí. Po akci jsem věděla, že můžu dosáhnout všeho, co chci.“

Giovanni Arcari z Itálie absolvoval akci Vaše Evropa, váš názor v roce 2014 a v zásadě souhlasí s názory obou výše zmíněných účastníků. „Vždy jsem se zajímal o politiku, o politické strany ale ne. A díky akci Vaše Evropa, váš názor jsem objevil úlohu EHSV a občanské společnosti. Já osobně budu poslání a činnost EHSV dále šířit a budu upozorňovat na to, jak je účast na akci Vaše Evropa, váš názor přínosná.“ Giovannimu je dnes 22 let a studuje strojní inženýrství v Německu. Také on vyzdvihuje pozitivní vliv akce Vaše Evropa, váš názor na své sebevědomí: „Bylo to moje první vystoupení na veřejnosti, a navíc v angličtině. Pomohlo mi to překonat některé psychické zábrany. Zjistil jsem, že jsem schopen komunikovat s lidmi z jiných zemí a z odlišných prostředí.“

Úloha těchto „veteránů“ spočívala v tom, že se účastnili diskusí a podělili se o své zkušenosti, aby účastníkům letošního ročníku pomohli lépe formulovat jejich návrhy. Všichni tři vyzdvihli energii a nadšení studentů a zapůsobilo na ně to, že studenti měli poměrně rozsáhlé znalosti, které získali většinou díky intenzivnímu využívání sociálních médií a online zdrojů. Zajedno byli i v tom, že se metodika akce Vaše Evropa, váš názor značně zlepšila: „Podle mě je nový formát akce podstatně kreativnější a umožňuje účastníkům se svobodně vyjadřovat,“ uvedl Carlos. Giovanni souhlasil, doporučil však, aby byly diskuse „trochu strukturovanější“, a nedocházelo tak k odbíhání od jádra věci. Evita diskusi shrnula jednou prostou větou: „Nadání je nadání – ať už přijde odkudkoli a řídí se čímkoli.“ A přesně to je podstatou celé akce Vaše Evropa, váš názor. (dgf)