„Vaše Evropa, váš názor“ slaví 10 let existence: dejte svůj hlas budoucnosti!

This page is also available in

Vážená paní / vážený pane,

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyhlašuje 10. ročník akce „Vaše Evropa, váš názor“, která proběhne ve dnech 21. až 22. března 2019 v Bruselu.

V rámci této akce „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS) jsou studenti z 33 škol (z 28 členských států EU a z pěti kandidátských zemí) zváni do Bruselu, aby zde diskutovali o aktuálním tématu týkajícím se mladých lidí.

Vzhledem k tomu, že se v roce 2019 uskuteční volby do Evropského parlamentu, nese tento nový ročník název „Vaše Evropa, váš názor“ slaví 10 let existence: dejte svůj hlas budoucnosti!. Studenti budou vyzváni, aby vyjádřili svůj názor na několik otázek, mezi něž patří tyto:

  • Jaká by měla být úloha mladých občanů v budování Evropy a jak je více zapojit?
  • Jak může Evropa přimět více mladých lidí k účasti ve volbách a co by jejich hlasování mohlo přinést?
  • Jak posílit demokracii v Evropě, jak zlepšit informování o politikách EU a při tom zamezit šíření falešných zpráv?
  • Jak mohou mladí evropští občané přispět k tomu, aby byla Evropa demokratičtější a více zapojovala veřejnost?

Pokud jste pedagogem na jakkoli zaměřené střední škole v jednom z 28 členských států EU nebo v jedné z pěti kandidátských zemí, budeme rádi, když se na akci „Vaše Evropa, váš názor“ (2019) přihlásíte.

Školy, jejichž představitelé stráví tři dny v Bruselu, se vybírají na základě losování.

Pokud bude Vaše škola vybrána, budete moci na akci vyslat tři studenty z předposledního ročníku v doprovodu učitele. EHSV hradí výdaje na dopravu, ubytování a jídlo během akce.

Účastníci se setkají se studenty z ostatních zemí, s nimiž budou moci diskutovat, a společně připraví usnesení o otázkách týkajících se Evropské unie. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak v multikulturním prostředí lépe pochopit fungování Unie a zapojit se do diskuse, která probíhá podobně jako v parlamentu.

Během plenárních zasedání bude zajištěno tlumočení v angličtině a francouzštině a přípravné schůze pracovních skupin budou probíhat v angličtině.

Studenty na jednání v Bruselu připraví členové EHSV, kteří přijedou do vybraných škol. Školy před touto návštěvou dostanou dokumentaci a vzdělávací materiály.

Podrobný popis této akce, video YEYS z roku 2018, internetovou přihlášku, pravidla a veškeré praktické informace naleznete na našich internetových stránkách.

Lhůta pro podání přihlášek je 18. listopadu 2018.

Těšíme se na setkání s vámi v Bruselu!

 

S pozdravem

Isabel Caño Aguilar
místopředsedkyně EHSV pro komunikaci

Downloads

Presentation of the event by the EESC Vice-President for Communication

See also