Jednotná v rozmanitosti – mladá budoucnost evropské kultury

Motto Evropské unie se objevuje v názvu 9. ročníku akce Vaše Evropa, váš názor, který proběhne ve dnech 15. a 16. března. Tato akce EHSV zaměřená na mladé lidi bude věnována Evropskému roku kulturního dědictví.

EHSV pozval 99 žáků ve věku 16 až 18 let, aby přijeli do Bruselu a sdělili EU svá doporučení ohledně evropského kulturního dědictví. Úkolem účastníků z 28 členských států a 5 kandidátských zemí bude navrhnout opatření, jež by umožnila lépe chránit a propagovat evropské kulturní dědictví, s nímž je přímým způsobem spojeno 300 000 a nepřímo 7,8 milionů pracovních míst.

V rámci přípravy na cestu do Bruselu navštívil tyto mladé lidi a jejich třídy jeden z členů EHSV, aby jim podal informace o EU, EHSV a o této akci. Program v Bruselu zahájí svým vystoupením předseda EHSV Georges Dassis a následně se slova ujmou generální tajemnice organizace Europa Nostra Sneška Quaedvlieg-Mihailović a mladá belgicko-řecká herečka Daphne Patakia. Žáci pak budou diskutovat o svých nápadech a vypracují 10 doporučení, z nichž nakonec stejným postupem, jakým hlasují členové Výboru, vyberou tři nejlepší. Akci bude moderovat místopředseda EHSV Gonçalo Lobo Xavier.

Letošní ročník akce Vaše Evropa, váš názor poskytne účastníkům jedinečnou příležitost setkat se s jinými mladými lidmi a současně se něco dozvědět o EU a o úloze EHSV. (dv)