Vaše Evropa, váš názor (YEYS!) 2023: Mladí lidé požadují transparentnější, digitálnější a zjednodušenou EU

This page is also available in

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uspořádal ve dnech 23. a 24. března 14. ročník akce Vaše Evropa, váš názor (YEYS!). V jejím rámci se v Bruselu sešlo 105 studentů z 35 škol ze všech 27 členských států EU a sedmi kandidátských zemí. Vzhledem k mnoha společenským a hospodářským výzvám, zmenšujícímu se občanskému prostoru a různým hrozbám pro mír a základní práva se letošní konference zaměřila na „Dialogy s mládeží na téma demokracie“. Cílem bylo umožnit mladým lidem promluvit do utváření budoucnosti Evropy. Výsledná doporučení studentů budou v červnu 2023 předložena evropským orgánům a předním tvůrcům politik EU.

Studenti evropským orgánům adresovali doporučení, jež lze shrnout do těchto bodů:
1.    EU jednodušeji: aplikace EYou, která by mladým lidem umožnila přímou interakci s politiky a občanskou společností, neboť by si mohli zvolit své hlavní oblasti zájmu a sledovat nejnovější vývoj na místní úrovni,
2.    platforma E-Youth s informacemi o Evropské unii coby způsob, jak jednodušeji zprostředkovat politiku mladším generacím a poskytnout jim fórum, kde mohou vyjádřit svůj názor,
3.    platforma EYout(h)rust, jež zvýší transparentnost politiky na místní, celostátní i unijní úrovni,
4.    projekt Youth Democratic Opinion (YDO), který zlepší kvalitu občanské výchovy a angažovanosti v Evropě vytvořením programu vyslanců EU, v jehož rámci se budou shromažďovat názory mladých lidí a navrhovat doporučení pro tvůrce politik,
5.    více iniciativ financovaných z unijních prostředků uskutečňovaných POD VEDENÍM mladých lidí a určených PRO mladé lidi.

Řekněte nám, jakou budoucnost EU očekáváte a v jakou doufáte. Co byste rádi změnili? Jen do toho, nebojte se promluvit, buďte kreativní a spontánní, řekla studentům, kteří se na akci sešli, předsedkyně EHSV Christa Schweng. Tento okamžik má zcela zásadní význam pro důvěryhodnost Evropy coby prostoru, kde vládne mír, demokracie a prosperita. Má-li se EU vypořádat s novými výzvami, musí naslouchat mladým lidem a využít nové nápady. Výsledky vaší dnešní práce ovlivní naši činnost.

Místopředseda EHSV pro komunikaci Cillian Lohan studentům sdělil, že EHSV jejich doporučení předloží na Evropském setkání mládeže (EYE), které Evropský parlament pořádá v červnu ve Štrasburku. Názory mladých lidí hrají významnou roli, protože právě mladí lidé musí být vůdčí silou změn, jež dají vzniknout Evropě zítřka. Podle místopředsedy Lohana je v současném období krize klíčové, abychom byli aktivní. Když se v systému začnou objevovat trhliny nebo když je systém ohrožen, je nutné jednat a naše soukromé záležitosti musí ustoupit do pozadí. Vy jste tak dnes učinili, za což vám děkuji. 

Koordinátorka EU pro mládež působící v Evropské komisi Biliana Sirakova nám připomněla, že účelem těchto iniciativ je oslovit mladé lidi a motivovat je k tomu, aby se stali aktivními občany. Bez aktivních občanů není ani fungující demokracie. Dnešní práce těchto mladých lidí názorně ukazuje, co demokracie znamená: je to síla lidí, kteří se spojí, aby něco změnili a ovlivnili.

Z diskusí vyplynulo, že podle mínění mladých lidí není v Evropské unii právě nyní prostor pro to, aby jejich názory byly vyslyšeny. Vyjádřili rozčarování a frustraci, neboť se domnívají, že nemají všechny nástroje a informace potřebné k tomu, aby mohli jednat a dosáhnout změn ve společnosti. 

Členka EHSV Neža Repanšek se inspirovala vlastní zkušeností a přítomné studenty ujistila, že tato frustrace je dobrým výchozím bodem pro změny: Moje motivace k aktivní účasti se zrodila z frustrace. Pochopila jsem, že když se mladí lidé spojí, můžeme být velmi mocnou silou. Nikdy nejste příliš mladí na to, abyste ve světě něco změnili.

Člen rady Evropského fóra mládeže Ismael Páez Civico uvedl: Změnu neuvidíte hned, dojde k ní časem. Jen prosím neztrácejte naději! Pokračujte ve svém úsilí o změny, protože to, co říkáte, se nakonec dostane až k těm, co rozhodují.

Účastníci akce „Vaše Evropa, váš názor“ zhlédli během slavnostního zakončení vystoupení divadelního souboru Teatr Navpaky. Šlo o kompilaci devíti scénických písní v ukrajinštině, které vyprávějí příběhy mladých lidí v různých životních situacích odehrávající se na pozadí aktuálních událostí na Ukrajině. Představení chtělo ukázat, že hrdinové všedního života, kteří bojují za svou svobodu, nejsou majestátní bronzové sochy, ale obyčejní lidé.
 

Downloads

YEYS! 2023: Youth ask for a more transparent, digital and simplified EU

See also