Přeshraniční služby podporují růst, říká studie

This page is also available in

Podle nové studie zadané Evropským hospodářským a sociálním výborem vytvářejí přeshraniční služby nová pracovní místa a hospodářský růst. Jsou pozitivní pro všechny země EU a pro různé druhy pracovních míst – jak pro místa s vysokým podílem lidské práce, tak pro místa náročná z hlediska znalostí. Dokument prokazuje, že vyhneme-li se nadměrné regulaci vnitřního trhu přeshraničních služeb, bude to mít pozitivní dopad na hospodářství EU. Pokud by se podíl přeshraničních služeb snížil o 1 %, stálo by to hospodářství EU zhruba 8 miliard EUR.

V roce 2014 bylo v EU téměř 11 milionů pracovních míst založeno na vývozu přeshraničních služeb. Od roku 2000 se počet pracovníků, kteří jsou závislí na přeshraničních službách, téměř zdvojnásobil. Zatímco celková zaměstnanost v EU vzrostla o 5,5 %, zaměstnanost závislá na přeshraničních službách vzrostla o 94 %. To jasně ukazuje pozitivní dopad na hospodářství EU. Země s vyšším podílem přeshraničních služeb zaznamenaly mnohem výraznější zvýšení zaměstnanosti a HDP než země, které jsou na trhu s přeshraničními službami méně aktivní.

„Studie ukazuje, že přeshraniční služby nejsou ani sociálním dumpingem, ani nebezpečím pro hospodářství členských států. Zpřísňování regulace přeshraničních služeb by mělo negativní dopad na hospodářství a ohrozilo by integritu jednotného trhu,“ uvedl Peter Clever, místopředseda skupiny Zaměstnavatelé.

Podle dokumentu se – v rozporu s vnímáním veřejnosti – tři čtvrtiny pracovních míst závislých na přeshraničních službách nacházejí ve státech EU-15. Téměř 40 % případů vyslání pracovníků se uskutečnilo mezi dvěma státy s vysokými mzdami. To jasně ukazuje, že z přeshraničních služeb mají prospěch ekonomiky všech členských států EU. V roce 2014 činila celková přidaná hodnota závislá na vývozu přeshraničních služeb ve všech 28 členských státech 625 miliard EUR.

Kromě toho se přeshraniční služby neomezují jen na špatně placená pracovní místa s vysokým podílem lidské práce. U pracovních míst v odvětvích náročných z hlediska znalostí, jež jsou závislá na přeshraničních službách, došlo k téměř stejnému nárůstu jako u pracovních míst s vysokým podílem lidské práce.

Průzkum rovněž naznačuje, že v zemích s vyšším podílem přeshraničních služeb je v průměru méně osob ohroženo chudobou a sociálním vyloučením a panuje v nich vyšší pocit štěstí a spokojenosti s vlastním životem.

Studii vypracovala německá expertní skupina IW Consult a zadal ji Evropský hospodářský a sociální výbor na žádost skupiny Zaměstnavatelé. Dokument lze stáhnout zde: https://europa.eu/!yQ36mK

Downloads

Press release: Cross-border services boost growth – study says

Executive summary

See also