Press Release - YEYS 2017 school visit - Bulgaria

This page is also available in

Ученици от Плевенската езикова гимназия ще представят младите хора от България като дадат своето мнение за бъдещето на Европа

На 17 март, ученици от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен ще бъдат посетени от Димитър Манолов и Веселин Митов, членове на Европейския икономически и социален комитет, за да се подготвят за участието си в „Твоята Европа, твоето мнение“ (YEYS). „Твоята Европа, твоето мнение“ е европейска младежка асамблея, която събира 33 училища от ЕС и страните кандидатки, за да обсъдят бъдещето на Европа. Тя ще се проведе в сградата на ЕИСК в Брюксел на 30 и 31 март 2017 г.

 

 

 

 

 

Downloads

Press Release - YEYS 2017 school visit - Bulgaria