Press Release - YEYS 2016 school visit - Albania

This page is also available in

Nxënësit e Shkodrës do marrin pjesë në Debatin e të Rinjve Evropianë për Migracionin

Përgatitjet fillojnë më 29 Shkurt me vizitën e përfaqësuesit të Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian në shkollë

Downloads

YEYS 2016 school visit - Albania