Vážení čtenáři,

je pro mne potěšením, že se k vám mohu coby nová místopředsedkyně EHSV pro komunikaci obrátit na úvod tohoto zvláštního vydání našeho zpravodaje, které je věnováno změně obsazení nejvyšších pozic v EHSV v polovině funkčního období.

Na svém dubnovém plenárním zasedání si EHSV zvolil nové vedení v čele s Lucou Jahierem ve funkci předsedy, které bude řídit jeho činnost po dobu příštích dvou a půl let. V této příloze bychom vám chtěli představit jména a tváře, jež budou během nadcházejících třiceti měsíců zastupovat evropskou občanskou společnost na nejvyšší úrovni a budou v Bruselu prezentovat vaše názory, poznatky a problémy.

Úkol to bude nesnadný, jelikož se před námi rýsují znepokojivé výzvy – zásadní zkouškou odolnosti budou volby do Evropského parlamentu v roce 2019 a EU bude muset vynaložit veškerou energii a součinnost, aby překonala euroskeptické postoje, které od vypuknutí krize nabírají na intenzitě. Zároveň bude nutné vyjednat se Spojeným královstvím, kolik bude stát jeho odchod z EU, a navrhnout nový víceletý finanční rámec, který bude odpovídat těmto novým okolnostem. Čeká nás opravdu rušné období.

Kromě mne figuruje v novém vedení řada dalších žen, jak se můžete přesvědčit v ostatních článcích tohoto zpravodaje. Doufám, že přineseme nové úhly pohledu, čerstvé síly a neotřelá řešení, aby se Evropa mohla vypořádat s četnými výzvami, jimž čelí. Nesmíme při tom ztrácet ze zřetele sociální soudržnost, jež tvoří stěžejní oblast činnosti EHSV.

Jedním z nejdůležitějších nástrojů Evropy bude komunikace. V této náročné situaci budeme my jakožto osoby pověřené komunikací mít za úkol připravit protiargumenty v podobě skutečných výdobytků a přínosů Evropy a trpělivě a systematicky jimi vyvracet neoprávněnou kritiku ze strany euroskeptiků.

Budeme se co nejvíce snažit, abychom tomuto úkolu dostáli. Přeji všem členům, aby se jim v těchto dvou a půl letech jejich práce pro evropskou občanskou společnost dařila.

Isabel Caño Aguilar

místopředsedkyně EHSV pro komunikaci